• Sendikamıza üyelik işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.
  • »Üyelik işlemlerini TÜMTİS’e Nasıl Üye Olunur? Bölümünden takip edebilirsiniz...
UPS KARGODA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK Reviewed by Momizat on . Sendikamızın yaklaşık 2 yıldır uluslararası kargo şirketi UPS’de sürdürdüğü örgütlenme çalışması tamamlanarak, 3000 üyemiz adına 22 Aralık 2011 tarihinde UPS Ün Sendikamızın yaklaşık 2 yıldır uluslararası kargo şirketi UPS’de sürdürdüğü örgütlenme çalışması tamamlanarak, 3000 üyemiz adına 22 Aralık 2011 tarihinde UPS Ün Rating:
Home » EMEK HABERLERİ » UPS KARGODA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK

UPS KARGODA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK

Sendikamızın yaklaşık 2 yıldır uluslararası kargo şirketi UPS’de sürdürdüğü örgütlenme çalışması tamamlanarak, 3000 üyemiz adına 22 Aralık 2011 tarihinde UPS Ünsped Paket Servisi Tic.Ve San. A.Ş. ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) başarıyla imzalanmıştır. UPS kargoda ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu kargo şirketleri arasında bir ilk olan bu sözleşme,  üyelerimizin tamamına yakınının onayı alınarak imzalanmıştır.

19.07. 2011 tarihinde TİS yetkimizin kesinleşmesinden sonra 24.08. 2011 tarihinde başlayan görüşmelerin 130. gününde imzalanan sözleşme 2 yıl olarak akdedilmiştir. Sözleşme, 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme ile üyelerimizin mevcut ücretlerine net 140 TL seyyanen zam yapılmış, bir aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesi hükme bağlanmıştır. Toplam ücretlere net olarak %30 ile % 50 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştır.

Fazla çalışma ve hafta tatilinde çalışma halinde fazla mesai ücreti % 60 zamlı ödenecektir. Ulusal bayram ve dini bayramlarda üyelerimizin çalıştırılması durumunda 2 yevmiye tutarında fazla mesai ücreti %100 zamlı olarak verilecektir. Diğer resmi tatil günlerinde çalıştırma durumunda ise 1,5 yevmiye tutarında fazla mesai ücreti verilecektir.

Ayrıca alt işverene bağlı olarak çalışan sendikamız üyesi 187 işçi kadroya alınacaktır.

Sözleşme ile sosyal haklarda elde edilen kazanımlar şöyledir:

-İşyerinde yemek yiyemeyip dışarıda yemek zorunda olan üyelerimize verilen yemek ücretlerine net % 50 zam yapılmıştır.

 -Üyelerimizin öğrenimlerine devam eden her bir çocuğu için her sözleşme yılında bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda net öğrenim yardımı yapılacaktır.

- İlköğretimde okuyan her çocuk için 50,00 TL.

- Lise ve dengi okullarda okuyan her bir çocuk için 75,00 TL.

- Fakülte ve yüksekokullarda okuyan her bir çocuk için 250 TL.

  • Yeni evlenen üyelerimize 1.000,00 TL. net evlenme yardımı yapılacaktır. Eşlerin her ikisinin aynı işyerinde çalışması halinde yardım, her iki çalışana da ödenecektir.

  • Üyelerimizin eşinin ve kendisinin doğum yapması halinde, 2 çocuk ile sınırlı olmak kaydıyla her çocuk için işverence 1 çeyrek altını doğum yardımı yapılacaktır.

  • Üyelerimize sözleşmenin birinci yılında 300,00 TL. net yakacak yardımı ödenecektir.

  • İşçinin kendisinin vefatı halinde 1.500 TL.; eş, çocuk, anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde 500 TL.; işçinin iş kazası sonucu ölmesi halinde 3.000 TL. net yardım yapılacaktır.

  • Kurye ve hat şoförlerine verilen giyecek yardımına ek olarak yazlık ve kışlık birer çift ayakkabı verilecektir.

  • Servislerden yararlanamayan üyelerimizin işe gidiş-dönüş ücretleri, belediye otobüs taşıma ücretleri uyarınca işverence karşılanacaktır.

  • Şehir içi görevlere kalan hat sürücülerine sefer başına verilen 10 TL. 15 TL’ye çıkarılmıştır.  .

Sözleşmenin ikinci yılında ise işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilerin 31 Temmuz 2012 tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlerine 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık enflasyon oranında zam yapılmasına karar verilmiştir. Sosyal yardımlara ve tüm nakdi ödemelere de sözleşmenin ikinci yılında enflasyon oranında zam yapılacaktır.

Yıllık ve sosyal izinlerde ise şu kazanımlar elde edilmiştir;

  • Çalışma süreleri 5-10 yıl arasında olan üyelerimize 23 iş günü, 10 yıldan fazla olan üyelerimize 30 iş günü yıllık izin verilecektir.

  • Üyelerimizin evlenmesi durumunda 5 gün, eş ve çocukları ile ana babasının ve kardeşlerinin ölümü halinde 4 gün, kayınvalide veya kayınpederi ölmesi halinde 2 gün, eşinin doğum yapması durumunda 3 gün, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin oturduğu yerin yangın, sel, heyelan ve deprem gibi olaylara maruz kalması halinde 7 güne kadar ücretli izin verilecektir.

Sözleşmeyi sendikamız TÜMTİS adına Genel Başkanımız Kenan ÖZTÜRK, Genel Sekreterimiz Gürel YILMAZ, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi EREZ ve Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem YILDIRIM; işveren adına UPS Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu Bölge Müdürü M. Haluk ÜNDEĞER, UPS Türkiye Genel Müdürü Michael HARRELL, UPS İnsan Kaynakları Müdürü Yavuz SARVAN ve Avukat Saim BOSTANCI imzalamışlardır.

Bu mücadelede sendikamızda örgütlenerek kararlı tutumlarını devam ettiren üyelerimizi yürekten kutluyoruz. TÜMTİS olarak örgütlenme mücadelemiz boyunca maddi ve manevi destek sunan, basın açıklamalarımıza katılan kardeş sendikalarımıza, emek örgütlerine, konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine ve örgütlenme çalışmamızı haber yapan medya kuruluşlarına; uluslararası dayanışmanın örgütlenmesinde büyük özveri gösteren üst örgütlerimiz Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu ITF ve Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu ETF’ye; dünyanın pek çok ülkesinden bize destek olan ITF ve ETF üyesi sendikalara ve Teamsters sendikasına teşekkür ediyoruz.

Türkiye işçi sınıfının ve uluslararası işçi hareketinin ortak başarısı olan bu sözleşmeden alacağı güçle, sendikamız diğer kargo şirketlerinde de örgütlenme çalışmalarına hızla devam edecektir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

© CopyLeft