• Sendikamıza üyelik işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.
  • »Üyelik işlemlerini TÜMTİS’e Nasıl Üye Olunur? Bölümünden takip edebilirsiniz...
TÜMTİS GENEL KURUL İLANI Reviewed by Momizat on .                           TÜMTİS TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI                     GENEL MERKEZİ “TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI ’nın 29. Olağan Genel Ku                           TÜMTİS TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI                     GENEL MERKEZİ “TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI ’nın 29. Olağan Genel Ku Rating: 0
Home » SENDİKAMIZDAN » Duyurular » TÜMTİS GENEL KURUL İLANI

TÜMTİS GENEL KURUL İLANI

                          TÜMTİS
TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI
                    GENEL MERKEZİ

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI ’nın 29. Olağan Genel Kurulu 18 – 19 Nisan 2015 tarihinde Saat 10.00’da Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 23 Üsküdar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Nisan 2015 tarihinde aynı yer ve saate aynı gündemle toplanacaktır.

Delege ve ilgililere duyurulur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

  1. 1.    Yoklama ve Açılış
  2. 2.    Divan Seçimi
  3. 3.    Saygı Duruşu
  4. 4.    Açılış Konuşması
  5. 5.    Komisyonların Seçimi

a) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

b) Tüzük Tadil Komisyonu

c) Kararlar Komisyonu

  1. 6.    Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
  2. 7.    Raporların görüşülmesi ve karara bağlanması

a) Çalışma Raporu

b) Mali Rapor

c) Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu

d) Disiplin Kurulu Raporu

e) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi gereği yapılan tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması

  1. 8.    Komisyon Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
  2. 9.    Yöneticilerin Eleştirileri Yanıtlaması

10. Kurulların Aklanması (İbra)

11. Seçimler

a) Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi

( Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter,

Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri

ile Unvansız Yönetim Kurulu Üyeleri )

b) Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi

c) Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi

d) Türk-İş Genel Kurul Delegelerinin seçimi

12. Kapanış       

© CopyLeft