• Sendikamıza üyelik işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.
  • »Üyelik işlemlerini TÜMTİS’e Nasıl Üye Olunur? Bölümünden takip edebilirsiniz...
Babacanlar’da İşçi Kıyımı ve Sendika Düşmanlığına İlişkin Merkez Yönetim Kurulumuzun Açıklaması; Reviewed by Momizat on . BABACANLAR KARGO’DA İŞÇİLERE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ İŞVERENİ SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ Babacanlar Nakliyat ve Kargo Şirketi’nde sendikam BABACANLAR KARGO’DA İŞÇİLERE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ İŞVERENİ SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ Babacanlar Nakliyat ve Kargo Şirketi’nde sendikam Rating: 0
Home » EMEK HABERLERİ » Babacanlar’da İşçi Kıyımı ve Sendika Düşmanlığına İlişkin Merkez Yönetim Kurulumuzun Açıklaması;

Babacanlar’da İşçi Kıyımı ve Sendika Düşmanlığına İlişkin Merkez Yönetim Kurulumuzun Açıklaması;

babacanlar_kargo_tumtis

BABACANLAR KARGO’DA İŞÇİLERE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
İŞVERENİ SENDİKA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Babacanlar Nakliyat ve Kargo Şirketi’nde sendikamıza üye 9 işçinin işten çıkarılmasıyla başlattığımız direniş sürüyor.

Güvencesiz, düşük ücretle ve günde 13-14 saati bulan ağır çalışma koşulları sebebiyle Babacanlar Nakliyat ve Kargo’da çalışan işçilerden bir bölümü sendikamıza üye oldu. Ancak çalışanların sendika hakkına tahammül göstermeyen işveren, işçileri tehdit etmeye, baskı ve zor yoluyla sendikadan istifa ettirmeye çalıştı. İşçilerin istifa etmeyi kabul etmemesi üzerine de 26 Ağustos 2017 tarihinde yakın akrabaları ve diğer adamları ile birlikte saldırıp darp ederek sendikamız üyesi 9 işçiyi işten çıkardı. Bayram tatili sonrası işyerine gelen sendika üyesi işçilere işbaşı yaptırılmaması üzerine şirketin Gaziantep’te bulunan merkezi önünde direniş başlatıldı.

İşverenin sendika düşmanlığı direniş süresince de devam etmektedir. Direniş devam ederken; şiddet kullanan, işçileri darp eden kendisi olduğu halde işçileri suçlayan beyanlar içeren ihtarnameler göndermeye, adamları aracılığıyla işçileri kışkırtıcı davranışlar sergilemeye başlamıştır. Saldırıp darp ettiği ve anayasal haklarını çiğneyerek işten çıkardığı için işyeri önünde bekleyişini sürdüren işçilerini, OHAL’den faydalanarak asılsız gerekçelerle şikayet etmeye başlamıştır.

Kışkırtıcı tutum ve davranışlardan çekinmeyen işveren, direnişi kırma uğruna kaçak işçi çalıştırmaktan da kaçınmamıştır. İşyerinde çalıştırdığı Suriyeli göçmen işçilere güvencesiz, kuralsız ve yoğun sömürü koşullarında çalışmayı dayatan Babacanlar işvereni, işten çıkardığı sendika üyesi işçilerin yerine göçmen işçileri getirerek direniş kırıcı tavrını sürdürmektedir. İşveren, kanunsuz ve saldırgan tutumu ile işlediği suçlarına Suriyeli kaçak işçi çalıştırmak suretiyle yeni suçlar eklemekten çekinmemektedir.

İşçiler, güvencesiz, düşük ücretle ve ağır çalışma koşulları sebebiyle sendikaya üye olmuşlardır. Sendika hakkı anayasal bir haktır. Babacanlar Nakliyat ve Kargo işvereni, işçilerin anayasal haklarına saygı göstermek, hukuk dışı davranışları terk etmek, suç işlemekten vazgeçmek zorundadır.

Babacanlar işvereninin üyelerimize yönelik saldırısı ve işçileri işten çıkarması sendikal hak ve özgürlüklere yapılmış açık bir saldırıdır; Suçtur! Üyelerimize yönelik şiddet sağlık raporlarıyla da kanıtlanmıştır. İşverenin suç niteliğindeki bu saldırısını kınıyoruz.

Sendikamız her türlü baskıya karşı fiili ve meşru mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.

Nitekim 5 Eylül’den bu yana işyeri önünde başlattığımız direniş Gaziantep’teki bütün ambar ve kargo işçilerinin destek dayanışmasıyla büyüyerek devam etmektedir. Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz direniş alanında giderek işçilerle bir araya gelmiştir ve sorunun çözümü konusundaki girişimlerini sürdürmektedir. Türk-İş Bölge Temsilcisi Eyüp Gülnar’ın aralarında bulunduğu Gaziantep emek ve meslek örgütü temsilcileri de direniş yerini ziyaret ederek sendikamıza desteğini bildirmiştir. Direnişimiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.

Babacanlar işverenini hukuksuzluğa son vermeye çağırıyoruz. Kamuoyunu ve adli makamları yanıltmak için yalan yanlış beyanlarda bulunan işveren, bu tür hileli yollara başvurup yalan söyleyeceğine, işçilerin sendikal haklarına saygı gösterip sendika üyeliği sebebiyle darp ederek işten çıkardığı işçileri derhal işbaşı yaptırmalıdır.

Emekten yana tüm kurum ve kişileri Babacanlar kargo işçilerinin mücadelesine destek vermeye, sendikal hak ve özgürlüklere yöneltilmiş bu saldırı karşısında tutum almaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

          TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

© CopyLeft