• Sendikamıza üyelik işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.
  • »Üyelik işlemlerini TÜMTİS’e Nasıl Üye Olunur? Bölümünden takip edebilirsiniz...
Uluslararası Sendikalardan DHL Express İşçilerine ve Sendikamıza Tam Destek! Reviewed by Momizat on . ITF-UNI Küresel Teslimat Ağı toplantısı İsviçre’nin Nyon Kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Genel Başkanımız Kenan Öztürk katıldı. Taşımacılık sektöründe ITF-UNI Küresel Teslimat Ağı toplantısı İsviçre’nin Nyon Kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Genel Başkanımız Kenan Öztürk katıldı. Taşımacılık sektöründe Rating: 0
Home » Dünyadan » Uluslararası Sendikalardan DHL Express İşçilerine ve Sendikamıza Tam Destek!

Uluslararası Sendikalardan DHL Express İşçilerine ve Sendikamıza Tam Destek!

ITF-UNI Küresel Teslimat Ağı toplantısı İsviçre’nin Nyon Kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye’den Genel Başkanımız Kenan Öztürk katıldı.

itf_tumtis_1

Taşımacılık sektöründe örgütlü 25 ülkeden 83 sendikanın bir araya geldiği toplantıda sendikamızın DHL Express örgütlenmesine destek kararı çıktı.

Toplantıya ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) ve UNI Küresel Sendika’ya bağlı dört kıtadan çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

Toplantıda ana gündem olarak dijitalleşme ve otomasyon nedeniyle değişen ve dönüşen taşımacılık sektöründe sendikaların karşılaştığı zorluklar ve örgütlenme olanakları tartışıldı. Toplantıda, giderek yaygınlaşan e-ticaret sektörü, geleneksel nakliyat ve lojistik firmalarıyla rekabet etmeye başlayan Amazon ve benzeri şirketler, farklı iş modelleri benimseyen şirketler ve bu şirketlere karşı sendikaların izleyeceği örgütlenme ve kampanya stratejileri ele alındı.

ABD’de imzalanacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi için UPS şirketiyle müzakerelere başlayan Teamsters sendikası temsilcisi Tim Beaty müzakerelere yaklaşımları ve belirledikleri öncelikler üzerine bir sunum yaptı. Konuk olarak toplantıya katılan Dünya Ekonomik Forumu Yürütme Kurulu üyesi Nicolas Davis da e-ticaret sektörüne değindi.

Toplantıda, Küresel Çerçeve Anlaşmaları ve DHL ile imzalanan Protokol değerlendirildi, Protokolün uygulanmasıyla ilgili yaşanan sorunlar tartışıldı.

kenan_ozturk (02)

Genel Başkan Öztürk’ten Dayanışmayı Büyütelim Çağrısı

Genel Başkanımız Kenan Öztürk toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de emek hareketinin karşı karşıya bulunduğu sorunlara değindi; Türkiye’de OHAL uygulamalarının sendikal hak ve özgürlükleri geriye götüren bir rol oynadığını, sendika karşıtı politika izleyen işverenlerin de OHAL gibi anti demokratik uygulamalardan faydalandıklarını vurguladı.

DHL Express Taahhüt Ettiği Protokole Uymuyor

Sendikamızın DHL Express’te sürdürdüğü örgütlenme çalışması ve bugün gelinen durum hakkında bilgi veren Genel Başkan Öztürk, Deutsche Post DHL’in geçtiğimiz yıl imzalanan protokole uygun davranmadığını söyledi.

Deutsche Post (DP) DHL şirketi 5 Temmuz 2016 tarihinde UNI Küresel Sendika, ITF ve Almanya Hükümetiyle imzaladığı protokolde dünyanın neresinde olursa olsun çalışanların sendika hakkına saygı duyacağını taahhüt etmişti.

DP-DHL’e bağlı DHL Express’in Türkiye’de protokolün içeriğine uygun davranmadığını, mevcut anti-demokratik yasalardan yararlanarak işçilerin sendika hakkını engellemeye çalıştığını belirten Başkan Öztürk, şirket yöneticilerinin, sendikamıza üye olan işçileri baskı ile istifa ettirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Başkan Öztürk TÜMTİS’in DHL Express’te yasanın aradığı yüzde 40 çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gerekli belgeyi aldığını ancak işverenin buna karşı itiraz davası açtığını, ardından sendikal çalışma yapan 9 işçiyi çeşitle gerekçelerle işten çıkardığını, işçilerin 128 günden bu yana şirketin kapısında direnişte bulunduklarını anlattı.

Tüm bunlara karşın sendikamızın DHL Express Kargo’da kararlı ve başarıya odaklı bir mücadele sürdürdüğünü aktaran Başkan Öztürk, aynı şirket bünyesinde bulunan DHL Lojistik A.Ş. örgütlenmesinin başarıya ulaşmasında da sendikamızın kararlı duruşunun ve uluslararası sendikal dayanışmanın önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye’de DHL Express işyerinde sendika karşıtı politika izleyen işverenin Panama, Portekiz ve Şili gibi ülkelerde de benzer bir tutum sergilediğini hatırlatan Başkan Öztürk, “Bu durum şirketin altına imza koyduğu protokolü açıkça çiğnediğini göstermektedir. Bizim açımızdan imzalanan bu protokol bir araçtır, amaç değildir. Bugün şirketin bu tutumuna karşı ortak bir tavır koyma zorunluluğu doğmuştur, ortak bir eylem kararı alması için ITF ve UNI’nin harekete geçmesi gerekmektedir” diye konuştu.

TÜMTİS’e Uluslararası Destek Sözü

Genel Başkan Öztürk’ün dayanışma önerisi salonda kabul gördü. ABD’de UPS’te ve DHL’de örgütlü Teamsters sendikası, İngiltere’den Unite, Hollanda’dan FNV, Panama ve Şili’deki DHL Sendikaları, Belçika’daki DHL’de örgütlü sendikalar,  Japonya’dan gelen sendika temsilcileri ve diğer ülke sendikalarını temsilen söz alan delegasyon DHL Express işçilerine ve sendikamıza her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

İK Direktörü Rawe-Bäumer’e Şirketin Uygulamaları Soruldu

Toplantıda DHL Küresel İnsan Kaynakları Direktörü Jutta Rawe-Bäumer şirketin uygulamaya koyduğu teknolojik yenilikleri anlatan bir sunum yaptı. Sunum sonunda gerçekleşen soru-cevap bölümünde, Jutta Rawe- Bäumer sendika delegasyonları tarafından soru yağmuruna tutuldu ve şirketin çeşitli ülkelerdeki haksız uygulamaları sorgulandı.

Jutta Rawe-Bäumer’a Şili ve Panama’daki sorunlara dair sorular yönelten delegasyonlar Türkiye’ye ilişkin olarak şirketin yetki itirazı davasından vazgeçip vazgeçmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Rawe-Bäumer, TÜMTİS’in Türkiye’de çoğunluğu aldığını ancak bunu mahkeme yoluyla da kanıtlamak istediklerini öne sürdü ve sendika ile diyalogu sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye’deki Durum Kabul Edilemez

ITF Karayolu Bölümü Başkanı Noel Coard yaptığı konuşmada, Türkiye’deki durumu kabul edilemez bulduklarını ve desteğin süreceğini dile getirdi. Coard, DHL adım atmadığı takdirde eyleme hazır olduklarını vurguladı.

UNI Küresel Sendikası Posta-Lojistik Bölümü Başkanı Cornelia Broos, yaptığı konuşmada Türkiye’deki durumu kabul etmediklerini, DHL’in protokole uyması için eylem yapmaktan geri durmayacaklarını ifade etti.

itf_noll

TÜMTİS ve DHL Express İşçileriyle Küresel Dayanışma Kararı

Toplantının sonucunda ortak karar;

Toplantıda sendikamıza tam destek kararı çıktı. Alınan kararlar şöyle oldu;

  1. DHL Ağında yer alan sendikaların DHL’i Türkiye’deki tutumundan vazgeçmeye çağıran bir dayanışma mektubu göndermesi ve ortak bir bildiri yayınlaması
  2. Almanya Ulusal İrtibat Noktası’na (NCP) şirketin uygun davranmadigina dair bir mektup yazılması
  3. Türkiye’deki işten çıkarmalara karşı UNI ve ITF’nin bir küresel eylem günü belirlemesi ve ilan etmesi

© CopyLeft