İHALE SONUÇLARI AÇIKLANSIN, ÜYELERİMİZİN KAYGILARI GİDERİLSİN!

İHALE SONUÇLARI AÇIKLANSIN, ÜYELERİMİZİN KAYGILARI GİDERİLSİN!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan Bursa Ulaşım Anonim Şirketi’nin (BURULAŞ) sarı belediye otobüslerinde çalışan 192 işçiden 182’si sendikamıza üye oldular. BURULAŞ’ın sarı belediye otobüslerinde çalışan sendikamız üyesi işçiler, tüm baskılara rağmen, sendikamızdan vazgeçmedikleri için yeni ihale yapıldığı gerekçesi ile işten çıkarılmak isteniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sendikamıza üye oldukları için, yüzlerce işçiyi aileleri ve çocukları ile birlikte açlığa mahkum etmek isteyen BURULAŞ ve Evin Taşımacılık işverenliklerinin girişimlerine göz yumuyor.

burulaş,tümtis,bursa

26 Mayıs tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde Evin Taşımacılık’ta çalışan üyelerimizin durumlarıyla ilgili yaptığımız basın açıklamasına üyelerimiz eş ve çocukları ile, Bursa Ambarlarında çalışan üyelerimiz de kitlesel olarak katıldılar. Basın açıklamasına TÜRK-İŞ Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Sabri Özdemir, Tek Gıda-İş Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Mahmut Kanbal, Türk Metal Sendikası Nilüfer Şube Başkanı Ruhi Biçer ve Şube Sekreteri Yılmaz Özlütürk, 2 Nolu Şube Başkanı Nurettin Bari ve Şube yönetim kurulu üyeleri, 3 Nolu Şube Başkanı Mesut Gezer ve Şube Sekreteri Mustafa Boztürk ile yönetim kurulu üyeleri, Renault, Teknik Malzeme, Coşkun Öz, Bosch Fren Bosch Reckort işyerleri baş temsilcileri, Tarım İş Şube Başkanı Şaban Tuğ, Orman İş Şube Başkanı İsmet Terzi, Haber İş Şube Başkanı Davut Altun, Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı Recep Karakaşlı, Kristal İş Bursa Yenişehir Şube Başkanı Yılmaz Demirci, Tez Koop İş Şube Başkanı Ayhan Kurtuluş Demirer, Teksif Demirtaş Şube Sekreteri Yüksel Şenol, DİSK Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal İş Şube Başkanı Ayhan Ekinci, Dev Sağlık İş İç Anadolu Temsilcisi Serpil Şahin, Emekli Sen Şube Başkanı Şahin Beyazhançer, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Cemal Akkurt, İHD Bursa Şube Başkanı Abdülaziz Özer, ÖDP İl Başkanı Yüksel Akgün, ÖDP Yıldırım İlçe Başkanı Necla Türemen, Saadet Partisi İ l Başkanı Hilmi Tanış ve yönetim kurulu üyeleri, SHP Yıldırım İlçe Başkanı Zafer Adaletsever ve il, ilçe yöneticileri, İşçi Hakları Derneği Başkanı Rahim Dede, Doğader yönetim kurulu üyeleri, Kosova Halesi Derneği Başkanı İsmail Peker ile Yıldırım Halkevleri temsilcileri katılarak destek verdiler.

burulaş,tümtis,bursa

İhale Sonuçları Açıklansın!

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz yaptığı basın açıklamasında, Demiryol İş Sendikası tarafından işkolu itiraz davası açmasından dolayı üyelerimizin sendikalaşma mücadeleleri kesintiye uğradığını söyledi. Genel Sekreterimiz Yılmaz basın açıklamasının devamında şunları söyledi:” İşveren bu durumu üyelerimiz üzerinde istifa baskısı kurarak değerlendirdi. 182 işçiye, sendikamıza üye oldukları tarihten başlayan ve giderek yoğunlaşan, çeşitli biçimlerde baskılar yapıldı. BURULAŞ ve Evin Taşımacılık yetkilileri; işten çıkarılacaklar listesi adı altında listeler göstererek, sürgün listeleri oluşturarak, istifa etmedikleri takdirde bu listelere dâhil edilecekleri tehditleri ile üyelerimizi yıldırmaya çalıştı. Bir süre sonra işten çıkarmalar ve sürgünler başlatıldı. Bu hukuksuzluklara karşı açtığımız davalarda, üyelerimizin sendikal nedenle işten çıkarıldıkları mahkeme kararları ile tespit edildi. Ancak mahkeme kararlarına rağmen bu hukuksuz tutum devam ettiriliyor.

Üyelerimiz İşten Çıkarılmak İsteniyor!

Üyelerimize yönelik saldırılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Mahkemelerin işe iade kararlarını yerine getirmedikleri gibi, şimdi de ihalenin yenileneceği gerekçesiyle tüm üyelerimizi topluca işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Üyelerimize Evin Taşımacılık yetkilileri tarafından “eğer ihaleyi kendileri alamaz ise 31 Mayıs tarihinden itibaren işten çıkarılacaklarını” bildiren ihtarnameler gönderdiler.

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma işini BURBAK unvanlı şirketi aracılığı ile gazetelere verdiği ilanla 1 Mayıs tarihinde yeniden ihale edeceğini açıkladı. 1 Mayıs tarihinde yapılan ihalenin sonuçları ise ısrarlı taleplerimize rağmen bu güne kadar ne kamuoyuna ne de tarafımıza açıklandı. İhale Yasası gereğince açık yapılması gereken ihalenin sonuçları, sendikamızdan ve Bursa kamuoyundan ısrarla saklanıyor. Yazılı başvurumuza rağmen hala ihale sonuçları hakkında sendikamıza bilgi verilmedi.

Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hikmet Şahin’e sesleniyoruz: 3 ayrı sınavdan geçirilerek ve işin ehli oldukları anlaşıldıktan sonra işe alınan üyelerimiz, yıllardır yağmur-kar, soğuk-sıcak, gece-gündüz tatil-bayram demeden Bursa Halkına hizmet veriyor. Mahkemeler tarafından da Büyükşehir Belediyesinin işini yaptıkları tescil edilen üyelerimizin açlığa ve işsizliğe mahkûm edilmelerine göz mü yumacaksınız. Sorumluluğunu taşıdığınız Bursa Halkının can güvenliğini deneyimsiz, alelacele benzin istasyonlarında sınava tabi tutulan acemi ellere mi teslim edeceksiniz. Unutulmasın ki; sendikamız üyelerimizin işini, ekmeğini, örgütlülüğünü ve Bursa Halkının can güvenliğini korumak için her türlü yasal ve meşru mücadeleden kaçınmayacaktır. Yeni bir ihale yapılmış olsa bile sınavlardan geçirilerek yeterlilikleri kanıtlanmış, Bursa’da ikamet eden, mahkeme kararıyla da haklılıkları kanıtlanmış üyelerimiz, bugün olduğu gibi Bursa Halkına hizmet vermeye devam etmelidir.

Sayın Belediye Başkanımızı bir kez daha sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye olan, toplu sözleşmeli bir düzende, daha iyi şartlarda hizmet vermek isteyen üyelerimizin durumunu görüşmek üzere ısrarlı görüşme taleplerimize bu güne kadar cevap vermeyen Belediye Başkanımız, sendikamız ile bir an önce görüşmeli, üyelerimizin ve Bursa Halkının mağdur edilmeyeceklerinin güvencesini vermelidir.

Buradan Bursa Halkına sesleniyoruz. Üyemiz olan sarı otobüs şoförleri yıllardır sizi evinize, işinize, okulunuza, sevdiklerinize taşıyorlar. Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olduklarından dolayı işten çıkarılmak isteniyorlar. Gelin hep beraber bu kıyıma izin vermeyelim. Sahip çıkalım, dayanışmada bulunalım.

Buradan emek örgütlerine, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve emek dostlarına sesleniyoruz. Üyelerimizin ve sendikamızın sürdürdüğü yasal ve meşru mücadeleye sahip çıkın, destek olun, dayanışmada bulunun. Unutulmasın ki; üyelerimizin ve sendikamızın kazanımı işçi sınıfı ve emekçilerin kazanımı olacaktır” dedi.

Basın açıklamasında sık sık “ Direne direne kazanacağız, Hikmet Şahin şaşırma sabrımızı taşırma, Yaşasın örgütlü mücadelemiz, İş ekmek yoksa barış da yok, Baskılar bizi yıldıramaz, Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Sendikalardan Destek

Basın açıklamasına katılarak bir konuşma yapan TÜRK İŞ Marmara Bölge Temsilci Yardımcısı Sabri Özdemir Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i sorunu bir an önce çözmeye çağırdı. Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk İş bölge temsilciliği olarak sonuna kadar yanınızda olacağız. Belediye Başkanı seçimleri kazandığında Bursa’ya ve Bursa Halkına daha iyi hizmet etmeye geldiğini söylemişti.İşte sarı belediye otobüs şoförlerinin sorunları. Bir an önce verdiğiniz sözü tutun” diye konuştu. DİSK adına konuşan Marmara Bölge Temsilcisi ve Birleşik Metal İş Şube Başkanı Ayhan Ekinci Başbakan ve Çalışma Bakanının her fırsatta sendikalaşmanın kayıt dışılığı önleyeceğini, işçilerin ve sendikaların örgütlenmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. “işte TÜMTİS Sendikası Bursa örgütlendi. İşte Yörsan ve Tuzla Tersane işçilerinin yaşadıkları” diyen Ekinci, işçilerin örgütlendiklerinde işinden ve ekmeklerinden olduğunu söyleyerek bu duruma Başbakanın müdahale etmesi gerektiğini belirtti. KESK adına konuşan dönem sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Cemal Akkurt yaptığı konuşmada sonuna kadar sarı otobüs şoförlerinin yanlarında olduklarını ve ortak mücadele ile yeni haklar kazanacaklarını söyledi.

Belediye Yetkilileri Heyeti Kabul Etmedi!

Basın açıklamasından sonra BURULAŞ’ta çalışan üyelerimiz bir heyet oluşturarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin ile görüşmek istediler. Üyelerimizden oluşan heyet Büyükşehir Belediyesine Başkan ile görüşmeye giderken diğer üyelerimiz ile birlikte destek olmaya gelenler oturma eylemi başlattılar. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “sizlere açıklama yapacak yetkililerden hiçbirisi şu anda burada değil” gerekçesi ile üyelerimizden oluşan heyeti kabul etmediler.