17 SENDİKA GENEL MERKEZİNİN SENDİKAMIZ İLE DAYANIŞMAK AMACIYLA YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Altı ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) yöneticileri 6 Haziran’da mahkeme karşısına çıkacak.

TÜMTİS Ankara Şubesi yöneticisi ve üyesi olan 17 kişi, 20 Kasım 2007’de sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alındılar. 23 Kasım’da mahkemeye çıkarılan 10 sendika üyesi serbest bırakılırken şube başkanı Nurettin Kılıçdoğan, şube sekreteri Hüseyin Babayiğit, şube mali sekreteri Halil Keten, yönetim kurulu üyeleri Binali Güney, Selahattin Demir, Erkan Aydoğan ve Atilla Yılmaz tutuklandı. Bu sendikacılar halen Sincan Kapalı Cezaevinde tutuluyorlar.

İddianamede yer alan suçlamalar şöyle: “Sendikanın üye sayısını artırarak haksız çıkar elde etmeye çalışmak”; “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak” ve “sendikaya zorla üye kaydetmek”.

Kitle örgütleri olan sendikaların asıl gücünü geniş üye tabanına sahip olmaktan alırlar ve üye sayısını artırmak, örgütsüz işçileri örgütlemek her sendikanın asli görevleri arasında yer alır.

Ne yazık ki, ülkemizde sendikal örgütlenme özgürlüğü uygulamada pek çok biçimde çiğnendiğinden, sendikalar bu hakkı korumak adına ek çabalar üstlenmekte hatta kişisel olarak kendilerini riske atmaktadırlar. Bu hak ihlallerini ortadan kaldırmak varken yasal bir örgüte çıkar amaçlı suç çetesi muamelesi yapılması kabul edilemez.

Yürürlükteki yasa sendikaya üyeliği noter kanalıyla yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu koşullar altında, noter huzurunda bir işçinin üyeliğe nasıl zorlanabileceğini anlamak mümkün değildir.

TÜMTİS’in tutuklu yöneticilerden altısının amatör statüde olan yani bilfiil işçilik yapan insanlardır. Bu insanların sendikanın en temel görevlerinden biri olan üye tabanını genişletmekten ne tür bir kişisel çıkar sağlayacakları sorusunun cevabı açıktır.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Guy Ryder’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kısa bir süre önce konuyla ilgili olarak gönderdiği son protesto mektubunda belirttiği gibi bu durum Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Örgütlenme Hakkı konulu, Türkiye’nin de onaylamış bulunduğu 87 Sayılı Sözleşmesine tamamen ters düşmektedir. Ayrıca yine Ryder’ın belirttiği gibi söz konusu durum kendi içerisinde Toplu Pazarlıkla ilgili 98 Sayılı ILO Sözleşmesinin de ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Ulusal düzeydeki desteğin yanında uluslararası emek hareketi de TÜMTİS’i desteklemekte, yapılan uygulamaları sert bir biçimde kınamaktadır. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), ITUC, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) ve Avrupa Sendikalar Federasyonu (ETUC) gerek hükümete gerekse de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sendika yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını istediler.

6 Haziran’da saat 09:00’da başlayacak duruşmaya yurtdışından da heyetlerin gözlemci olarak katılacaklar.

Ayrıca bu davanın ve TÜMTİS önderlerine ve üyelerine yapılanların daha kalıcı sonuçları da olacaktır. Guy Ryder, Başbakan’a mektubunda bunu şu şekilde açıkça ifade etmiştir: “Kuşkusuz, bu türden uygulamalar devam ettiği sürece, Türkiye’nin AB’le yürüttüğü üyelik müzakereleri kolay geçmeyecektir.”

Aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak, TÜMTİS’le dayanışma içinde olduğumuzu ve 6 Haziran’da yapılacak olan duruşmaya katılacağımızı kamuoyuna bildiririz.

BASIN-İŞ      DERİ-İŞ          HABER – İŞ            HAVA-İŞ        PETROL-İŞ

SAĞLIK-İŞ    TEK GIDA-İŞ       TÜRKİYE MADEN – İŞ        TEKSİF

TEZKOOP-İŞ  TÜRKİYE DENİZCİLER     TGS          BASİSEN

LİMAN-İŞ       HARB-İŞ         YOL-İŞ     LİMTER-İŞ(DİSK)