DOĞADER’DEN İŞTEN ATILAN ÜYELERİMİZE DESTEK!

Bursa kamuoyu, Türk-iş’e bağlı TÜMTİS Sendikasına üye oldukları için işten atılan belediye sarı otobüs şoförlerinin 140 gündür süren haklı eylemlerini “gürültü kirliliği” yapıldığını öne sürerek para cezası ile cezalandıran Bursa Valiliğini hayret ve ibretle izlemektedir.

Bugüne kadar Bursa da yaşanan birçok yasadışı uygulamalara karşı sessizliğini koruyan makamların güç ve varlıklarını, işçilere ceza kesmekle göstermeleri kabul edilemez bir yaklaşımdır.

‘Milli Park’ olduğu için kendi doğallığına bırakılması gereken Uludağ’da, yeni yerleşim bölgeleri planlayıp turizmin desteklemek safsatası içinde bir takım çevrelere yeni rant alanları yaratmaya çalışanları yürüten makamların sergiledikleri tavır ve yaklaşımlarından ne kadar “çevreci” olduğunu herkes tarafından bilmektedir. Keza, Uludağ Milli Parkı’nda yasa dışı olarak tüm su kaynakları ticari şirketlere pazarlanırken, otellerin pis atıkları ile derelerimiz kirletilip yok edilirken, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin zehirli kimyasallarla dolu çökeltilmiş atıkları köylülere gübre diye dağıtılırken, doğalgazın temiz çiçekli bir yakıt olduğu yalanı ile halkımız kandırılırken, Valiliğimizi maalesef bunlara müdahale ederken göremedik. 1.sınıf tarım arazini şeker şurubu üretimi için işgal eden Cargill için mahkeme tarafından verilen kapatma kararını Valiliğimizin uyguladığına şahit olamadık.

Bursa Valilik makamını, işverenlere yatırım alanları yaratmayı görev edinen bir makam olarak değil, haksızlıkların, talanın, yok edilmesi için çalışan, işçilerin hakları için mücadele eden bir makam olarak görmek istiyoruz. Biz Bursa Valiliğini bir kısım çıkar gruplarının hamisi olarak değil, Bursa kenti ve halkının Valisi olarak görmek istiyoruz.

İşçiler anayasal hakları olan sendikalaşma özgürlüğünü kullanmaya kalkıştıkları için işten atıldıklarında, Bursa Valiliği acaba ne gibi yasal işlem başlatmıştır? Belediyenin bu yasadışı uygulamasına karşı herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? Haklarını arayan işçilere uygulanan cezai işlemde söz edilen gürültü kirliliği gerekçesini, biz sadece işçilere baskı uygulamak adına yapılan bir işlem olduğuna inanıyoruz. Bursa Valiliğine bağlı kurumların bu duyarlılığının anlamı bizce işçileri baskı altına almayı amaçlayan bir uygulamadan başka bir şey değildir.

Kapitalizmin, sermaye ve çıkar gruplarının yarattığı kirliliğe karşı biz DOĞADER olarak işçilerin yaratacağı gürültü! kirliliğini sonuna kadar desteklediğimizi Bursa kamuoyuna duyuruyoruz.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği