ULUSLARARASI TAŞIMA İŞÇİLERİ FEDERASYONU’NUN (ITF) BRÜKSEL’DE YAPILAN TOPLANTISINDA SENDİKAMIZ İLE DAYANIŞMAK AMACIYLA ALINAN KARAR

Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılığı Bölümü Yönetim Kurulu toplantısı 4-5 Mart 2009 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün de katıldığı toplantıda ITF; sendikamız ve devam eden direnişlerimizle ilgili olarak aşağıdaki metni tüm üyelerinin oybirliği ile karar altına alarak aşağıdaki bildirgeyi yayımlamıştır.

ıtf,tümtis,mersin

Temel sendikal haklarına gelen saldırılara karşı mücadele eden Türkiye taşımacılık işçileri sendikası TÜMTİS ile dayanışmamızı ilan ediyoruz. 2007 Kasım’ında TÜMTİS Sendikasının Ankara Şubesi’nden 7 yönetici ve aktivist anti-demokratik bir şekilde tutuklanmıştır. TÜMTİS yöneticileri Horoz Kargo’da örgütlenmeye çalışırken “suç örgütü oluşturmak” iddiası ile karşı karşıya kalmışlardır. TÜMTİS Sendikamız ayrıca 2008 yılında, çokuluslu bir şirket olan Unilever’ın iki taşeronunda çalışan üyelerinin işten atılmasına karşı örnek bir mücadele sürdürmüştür. Bu dönemde, TÜMTİS örgütlenme faaliyeti yürüttüğü için Uluslararası Mersin Liman İşletmecisi MIP’de liman yükleme, boşaltme ve nakliye şirketi Akan-Sel’de çalışan 103 işçi, sendikaya üye olduklarından dolayı işlerini kaybetmişlerdir.

Küresel Sendika Federasyonu (Global Union Federations), Uluslar arası Gıda İşçileri Sendikası (IUF) ve Uluslar arası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (ICEM) desteği ile ITF ve üyelerinin uluslararası dayanışmasını ilan etmektedir. Bu dayanışma ve destek akıntıyı sendikanın yararına çevirmekte önemli rol oynamıştır. Ankara Şubesi yöneticileri 2008 Haziran ayında cezaevinden çıkarılmışlardır. Unilever’ın taşeron firmaları tarafından işten atılan 86 işçi hem işe geri alınmıştır, hem de işten atılmadan önceki ödenmemiş ücretleri ve tazminatları karşılanmıştır.

Ankara Şubesi sendikacılarına yönelik suçlamalar halen düşürülmemiştir, Unilever’ın taşeronları sendikayı tanımamışlardır ve MIP’ deki anlaşmazlık ise MIP ve AKAN-SEL yetkilileri TÜMTİS’i işçilerin temsilcisi olarak görmedikleri için devam etmektedir;

Bu sebeple, Ankara davasının bütün davalılarının acilen masum oldukları açığa çıkarılmalıdır. Ayrıca toplantı iki Unilever taşeronunun işçileri temsil eden TÜMTİS’i tanımalarını talep etmektedir. Ayrıca MIP’de işten atılanlar işe geri alınmalıdırlar ve Akan-Sel’in sendika tanımaya karşı kısıtlamaları hemen durdurulmalıdır. Bu nedenle, özelleştirilmiş MIP yönetimi ve MIP hisselerinin çoğunluğuna ortak olan çokuluslu liman operatörü PSA bu durumda anahtar rol oynayacaktır.