YARGITAY BURULAŞ’TA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN İŞE İADELERİNE KARAR VERDİ!

Bursa’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıl önce sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan işçiler hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, 370 gündür direnen sendikamız TÜMTİS üyesi işçilerin işe iade edilmesine karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl Haziran ayında sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler, hukuk mücadelesini kazandı. AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Ulaşım Hizmetleri AŞ’nin (BURULAŞ) taşeron şirketi Evin Taşımacılık AŞ tarafından sarı belediye otobüslerinde çalışan üyelerimiz, sendika üyesi oldukları gerekçesi ile işten atılmıştı. Sendikamız TÜMTİS üyesi işçiler yılmadı, haklarını almak için uzun süre mücadele etti. 2008 yılının Haziran ayından beri her Pazartesi günü Heykel’deki tarihi Büyükşehir Belediye binası önünde eşleri ve çocukları ile birlikte eylem yapan üyelerimiz, direnişlerinin 370. gününde kazandılar.

İş mahkemesinin üyelerimizin işe iadeleri aleyhinde karar almasının ardından sendikamız, Yargıtay’a gitti. Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu, işçilerin işe iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bursa 4. İş Mahkemesinin verdiği kararı bozarak Saşağıdaki kararı verdi.

1- Bursa 4. İş Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
2- Davalı Evin Taşımacılık Tic. A.Ş.hakkında açılan davanın işverenlik sıfatı bulunmaması nedeni ile REDDİNE,
3- Davalılar BURULAŞ A.Ş. ve Bursa Deniz Ulaşım A.Ş. hakkında açılan davanın kabulü ile,
a- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
b- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
c- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

01.06.2009 TARİHİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.