Bursa da basın açıklaması yapıldı.

Sendikamıza üye oldukları için Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ tarafından işten çıkarılan ve 422 gündür işe dönme mücadlesi veren sarı otobüs şoförlerinin durumlarını kamuoyuyla paylaşmak ve seçim sürecinde beklemeye bırakılan mücadele ateşini yeniden harlamak için bu gün basın açıklaması yaptık. Açıklamaya TEKSİF sendikası Bursa şube başkanı Turan Eğice, Demirtaş şube sekreteri Yüksel Şenol, HABER-İŞ sendikası Bursa şubesi yönetim kurulu üyeleri, sendikamız üyesi ambar işçieri ve 422 günden bu yana direnen otobüs şoförleri katıldı. Basın açıklaması metni aşağıdadır:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZÜNDE DURMALI,

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE İŞBAŞI YAPTIRMALIDIR.

Bu gün 422. gün. Sabır taşı olsa çatlardı. BURULAŞ’ta 422 günden bu yana hukuksuzluk devam ediyor. Bir kamu kurumu olan belediyenin kuruluşu olan BURULAŞ, yasayı, hukuku hiçe sayıyor.

BURULAŞ’a ait sarı belediye otobüslerinde çalışırken sendikalı oldukları için işten çıkarılan şoförlerin, seçimlere kadar basın açıklamaları, imza kampanyaları biçiminde aktif bir şekilde devam ettirdiğimiz işe dönme mücadelesini, yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sorunu çözme vaadinde bulunması üzerine bir süredir beklemeye almıştık.

Ancak yeni belediye başkanı da söz verdiği halde, göreve başlamasından bu yana 4 ay geçmesine rağmen sorunu çözmedi. Üstelik, Yargıtay işe iade kararı verdiği, işten çıkarılan şoförlerin BURULAŞ işçisi olduğuna hükmettiği halde. Üstelik sarı otobüslerin işletilmesinin, ihale yoluyla özel şirketlere devredilmesinin yasaya aykırı olduğuna ve ihalenin geçersizliğine karar verdiği halde.

Başkan basının ve Türk-İş il temsilcilerinin önünde söz verdiği ve Yargıtay hukuksuzluğa dur dediği halde BURULAŞ yetkilileri yasa tanımaz tutumlarını devam ettiriyor. BURULAŞ’ın otobüs işletmelerinden sorumlu şefi ERDİNÇ ALKAN işçileri telefon ile arayarak yada çağırıp yüzyüze konuşarak işçilere; “bu sendika buraya asla giremez”, “temizlenip gelirseniz işbaşı yaparsınız”, “önce davanızı çekin, sonra istifa edin gelin” diye baskı yapıyor.

Bu adam bu kadar açık hukuksuzluğu yapma cesaretini nereden alıyorlar? Büyükşehir Belediye Başkanı sözünde dursa bu müdür bu pervasızlığı yapabilir mi? Elbette yapamaz.

NELER YAŞADIK, NELER

BURULAŞ’ta, kandırmaca, yalan, haksızlık daha işbaşı yaparken başladı. Belediyeye şoför alıyoruz dediler, Evin Taşımacılığa işçi yaptılar. Doğru-düzgün, insan onuruna yaraşır bir maaş vermediler. Haksızlık, hukuksuzluk işçileri canından bezdirdi. İşçiler de sendikamıza üye oldular.

İşçilerin sendikamıza üye olduğunu öğrenince dizginsiz bir saldırı başlattılar. İşçileri sendikadan istifa ettirmek için akla-hayale gelmez baskı yöntemleri uyguladılar, oyunlar oynadılar. Sürgün listeleri hazırlayıp işyerine astılar. Bir bir işçi çıkarmaya başladılar. Diğer işçilere de istifa etmezseniz sizin de sonunuz böyle olur dediler.

Bir sendikaya işkolu davası açtırarak, sendikamızın toplu sözleşme yetkisi almasını geciktirmeye çalıştılar. Tüm baskı, tehdit ve davalara rağmen işçileri istifa ettiremeyince de yeni taşeron oyununu devreye soktular. Ve tüm sendika üyesi işçileri işten çıkardılar.

2 Temmuz 2007 tarihinde çoğunluk başvurusu ile başlayan sendikalaşma sürecini, 1 Haziran 2008 tarihinde, bütün sendikalı işçileri işten çıkararak bitirmek istediler. Mahkemelere; “biz sendikaya karşı değiliz, sendikalı işçileri de işe aldık” demek için, göstermelik olarak az sayıda sendikalı işçi dışında tümünü işten çıkardılar.

Bir sendika ile birlikte tezgahladıkları “işkolu itirazı” oyunu mahkemeden döndü, oyun bozuldu. İşten çıkarmalar mahkemeden döndü, işe iade kararları verildi. Taşeron oyununu ise Yargıtay bozdu; işçilerin BURULAŞ (yani belediye) işçisi olduğuna karar verdi. Yani Yargıtay, BURULAŞ’ın sarı otobüslerle ilgili tüm ihalelerini geçersiz saydı, yasaya aykırı buldu. Sarı otobüs şoförleri BURULAŞ’ın işçisidir dedi.

“Onlar taşeron işçisi biz karışamayız” diyorlardı. “Bize kalsa biz işe alırız” diyorlardı. Yargıtay, yalan söylüyorsunuz dedi. Onlar sizin işçinizdir ve haksız bir şekilde işten çıkardınız, işbaşı yaptırın dedi.

Her hukuksuz adımı mahkemeden dönen BURULAŞ, Yargıtay’ın kararını yerine getireceğine yeni oyunlar oynuyor. Göstermelik olarak yeni taşerona işbaşı yaptırdığı sendika üyelerini aynı gün ve saat’te, aynı notere götürerek sendikadan istifa ettiriyor. Yargıtay’ın işe iade kararı verdiği işçileri, davanın sonuçlarından feragat ve sendikadan istifa koşuluyla işe alıyor. İstifa etmeyi reddeden şoförleri ise işe almıyor. Davası devam eden işçilere de davadan feragat ve sendikadan istifa etme koşulunu dayatıyor. Sendikalı işçiye “kirli” muamelesi yapıyor.

Yerel seçimler döneminde Belediye Başkanımız Recep ALTEPE: “işçiler haklı”, “sendikalı olmak anayasal haktır, asla engellenmemelidir” diye beyanatlarda bulunuyordu. Seçim sonrasında yapılan görüşmede basının huzurunda sorunu çözeceğine söz verdi. Ancak YARGITAY’ın; işe iade ve işçilerin BURULAŞ işçisi olduklarına, otobüslerin işletilmesinin özel şirketlere devrinin yasadışı olduğuna ilişkin kararına rağmen hala bir gelişme olmadı. Üstelik BURULAŞ yetkilileri işçileri sendikadan istifa ettirmek için daha fazla baskı yapmaya başladı. Sayın başkan, müdürlerine sahip çık. Hukuksuzluğa izin verme.

Buradan bir kez daha uyarıyor ve çağrıda bulunuyoruz:

Sendikadan istifa ettirmek için baskı yapmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç’tur. Mahkeme kararını yerine getirmeyerek belediyeyi tazminat ödemek zorunda bırakmak, kamu görevlisi için suç’tur. Hileli ihale yada yasaya aykırı ihale ile işi yeni taşerona vermek de suç’tur.

Sayın başkan, basının ve Türk-İş il temsilcisinin önünde bize söz verdiniz. Sözünüzü yerine getirin. BURULAŞ müdürlerinin işçilere baskı yapmasına, işçileri tehdit etmesine izin vermeyin. Mahkeme kararlarını yerine getirin.

Şehir içi ulaşımla ilgili her tür eğitimden geçirilmiş, Bursa’yı çok iyi bilen, deneyimli, usta, hizmetlerinden ötürü ödüllendirilmiş şoförler 422 gündür işsiz. Evine ekmek götüremiyor, çocuklarının ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. İşçilerin iş’e, belediyenin de şoföre ihtiyacı var.

İşçilerin yasal haklarına saygı gösterin. Bize ve Bursa halkına verdiğiniz sözü yerine getirin.

Sorun çözülene dek mücadelemiz devam edecek!

422 gündür işe dönme mücadelesi veriyoruz. Sorun çözülene dek de devam edeceğiz.

Sadece işimizi ve hakkımızı istiyoruz. Söz verenlerin sözünde durmasını istiyoruz. Sendika hakkımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Yargıtay kararlarının yerine getirilmesini istiyoruz.

GÜREL YILMAZ
Genel Sekreter