16 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ YAPILMASI KARARLAŞTIRILAN MİTİNG 17 OCAK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK!

HAYDİ EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN DEMOKRASİ VE HAKLAR MİTİNGİNE

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı “sürekli eylem” kararının bir adımı olarak 16 Ocak 2010 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılan “Ekmek, Barış, Özgürlük için Demokrasi ve Haklar Mitingi” Ankara Valiliği tarafından “genel güvenlik gerekçesi” ile 17 Ocak 2010 Pazar günü’ne ertelendi. Miting, 17 Ocak 2010 Pazar günü saat 12.00’de Ankara Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Miting korteji saat 10.00’da Ankara Tren Garı önünde oluşturulacak ve saat 11.00’de yürüyüşe geçilecek.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı “sürekli eylem” kararının bir adımı olarak:

· İşsizliği ve esnek çalışma biçimlerini;

· “Kiralık İşçilik” düzenlemesinde ısrar edilmesini;

· Kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesini;

· İşçileri köleleştirmeye yönelik 4/C ve benzeri uygulamaları;

· Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonomiyi;

· İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasını;

· Vergi adaletsizliğini;

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın çalışanları mağdur eden olumsuzluklarını;

· Asgari ücretin sefalet ücreti olarak belirlenmesini;

· İş sağlığı ve güvenliği alanındaki aksaklıkları;

· Anti demokratik yasaları;

· Örgütlenmenin önündeki engelleri;

· TEKEL ve İtfaiye işçileri başta olmak üzere çalışanların taleplerine duyarsız kalınmasını;

· Güvenlik güçlerince “orantısız güç” kullanımına devam edilmesini;

· Sosyal devlet uygulamalarından gün geçtikçe uzaklaşılmasını;

· Çalışma Bakanlığı’nın “Çatışma Bakanlığı” haline getirilmesini;

· PROTESTO ETMEK İÇİN HAYDİ MİTİNGE…