İŞÇİ VE MEMUR KONFEDERASYONLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA:

“Görüşmelerden sonuç alınamazsa dayanışma
grevi ve üretimden gelen gücün kullanılması da değerlendirilecek”

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK Genel Başkanları, 21 Ocak 2010 tarihinde saat 15.00’de çağrıya konu olan konuları görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:
1-Altı Konfederasyon, çalışma hayatının tüm sorunlarına ilişkin ortak irade arayışını bundan böyle de sürdürecektir.
2-Konfederasyonlar, öncelikli olarak TEKEL işçilerinin içinde bulunduğu durumu görüşmüştür. Bu çerçevede;
-Konfederasyonlar, 4-C uygulamasını kabul etmemekte ve kaldırılmasını talep etmektedir.
-Konfederasyonlar, Hükümetle bu güne kadar sürdürülen diyalog sürecinin hızlandırılarak devam etmesini istemektedir.
-TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü doğrultusunda TÜRK-İŞ’in Hükümetle sürdürdüğü görüşmelerde bundan böyle toplantıya katılan diğer konfederasyonların başkanları da etkin bir şekilde yer alacaktır.
-Hükümetle yapılacak görüşmelerden 26 Ocak 2010 Salı günü saat 17.00’ye kadar sonuç alınamaması halinde aynı saatte Konfederasyonlar, dayanışma grevi ve üretimden gelen gücün kullanılacağı tarih dahil olmak üzere bir araya gelecektir.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu
Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız
KESK Genel Başkanı Sami Evren