SENDİKALARDAN ORTAK 1 MAYIS İÇİN ÇAĞRI:

“1 Mayıs’ın tek bir yerde, ortaklaşa kutlanması için sonuna kadar çaba sarf edeceğiz”

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs ülkemizde uzun yıllar yasaklı bir gün olarak değerlendirildi; bu günün anlamına uygun bir biçimde kutlanmaması için olmadık baskılar yapıldı, şiddet uygulandı. Ancak dünyanın her tarafındaki işçiler ve onların örgütleri için olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı ve sendikaları için de bu küresel bayramı kutlamak, onun simgelediği değerlere sahip çıkmak hiç vazgeçilmeyen bir hedef olmayı sürdürdü. 1 Mayıs konusundaki yasakların kalkması; demokratik ve sosyal hakların gelişimi yönündeki mücadelenin önemli başlıklarından birisi haline getirildi. Ülkemizde son yüzyıl içinde bazen işyerlerinde, bazen meydanlarda; bazen devasa kalabalıklarla bazen de küçük ama kararlı kitlelerle 1 Mayıs gösterileri düzenlendi. Yıllarca devam eden ısrarlı taleplerin ve mücadelelerin sonucunda nihayet geçtiğimiz yıl 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kabul edildi, resmi tatil günleri arasına sokuldu.

Kuşkusuz bu, Türkiye emek hareketinin anlamlı bir başarısı olarak değerlendirilmelidir. Ama emek hareketimizin önünde 1 Mayıs’la ilgili ikinci bir görev daha durmaktadır: Bu günü olabilecek en geniş birliktelik içinde, çok güçlü ve etkili bir gösteriyle taçlandırmak, emeğin ortak sesini yükseltmek… Geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs kutlamalarının farklı alanlarda yapılması, istenen bu birlik görüntüsünü bozmuş, emeğin yüksek sesle ifade edilmesi gereken yaşamsal taleplerinin kamuoyuna yeterince yansıtılamamasına da neden olmuştur. Medyanın da sorumlu davranmadığı bir ortamda 1 Mayıs etkinlikleri meydan tartışmaları arasında etkisiz kalmıştır.

2010 yılında bu duruma son verilmeli; Türkiye işçi sınıfının gücünü ortaya çıkaracak ve taleplerini görünür kılacak 1 Mayıs kutlamaları Türkiye’nin her yerinde; emeği temsil eden veya kendisini emeğin yanında gören kişi ve örgütlerce birlikte gerçekleştirilmelidir.

Bu anlayış doğrultusunda biz aşağıda imzası bulunan sendikalar olarak bu yıl İstanbul’da farklı alanlarda 1 Mayıs kutlamaları düzenlenmesine müsaade etmeyeceğimizi ve 1 Mayıs’ın tek bir yerde, ortaklaşa kutlanması için sonuna kadar çaba sarf edeceğimizi duyuruyoruz. Bu hassasiyetimizin bütün emek örgütleri ve 1 Mayıs’a gönül vermiş kişilerce de paylaşılacağına inanıyoruz. Aynı zamanda 2010’un artık işçilerin 1 Mayıs’ı diledikleri alanda özgürce kutlamalarının önünde hiçbir engelin kalmadığı bir yıl olarak tarihimize geçmesini umuyor ve bunu bir kez daha talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BASIN-İŞ SENDİKASI, DERİ-İŞ SENDİKASI, HAVA-İŞ SENDİKASI,
GENEL MADEN-İŞ SENDİKASI, KRİSTAL-İŞ SENDİKASI, PETROL-İŞ SENDİKASI,
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI, TEZKOOP-İŞ SENDİKASI, TÜMTİS SENDİKASI,
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI