UPS’DE KARARLI MÜCADELE VE DAYANIŞMA SONUÇ VERDİ; 24 ÜYEMİZ İŞBAŞI YAPTI

UPS’DE KARARLI MÜCADELE VE DAYANIŞMA SONUÇ VERDİ;
24 İŞÇİ İŞBAŞI YAPTI.

ups,tümtis

UPS’de sendikamıza üye olduğu için işten çıkarılan ve işyeri önünde direniş başlatan işçilerin büyük çoğunluğu işbaşı yaptı. Sendikamızın yürüttüğü kararlı mücadele ve ITF ile bağlı sendikaların başlattığı dayanışma kampanyası sonucu işçilerin işbaşı yapması üzerine genel başkanımız Kenan Öztürk tarafından bir basın açıklaması yapıldı. 22 Nisan tarihinde Mahmutbey’deki aktarma merkezi önünde kardeş sendika yöneticileri ve kitle örgütü temsilcileri ile sendikamız üyelerinin katıldığı basın açıklamasında genel başkan Kenan Öztürk;

ups,tümtis

“Bir süreden beri sendikamız bütün bölgelerde UPS’de örgütlenme çalışması sürdürüyor. Bunu duyan işveren 3’ü Ankara, 5’i İzmir, 25’i İstanbul olmak üzere toplam 33 üyemizi işten çıkarmıştı. İşverenin işçi çıkarmasından itibaren Mahmutbey’deki aktarma merkezi önünde üyelerimiz tarafından direniş başlatıldı. Üyelerimiz işyeri önünde bekliyordu. Bu bekleyiş sırasında sendikamızın girişimleri ve uluslararası konfederasyonumuz ITF’nin yoğun çaba ve girişimleri sonucu İstanbul’da işten çıkarılan üyelerimizin 24’ü işbaşı yaptırıldı. Bunu olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. İşbaşı yaptırılmayan 9 üyemizin bir an önce işbaşı yapmasını bekliyoruz. UPS işverenlerini, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel bir insan hakkı olan sendika hakkına saygıya davet ediyoruz. UPS’deki örgütlenme mücadelemiz bütün bölgelerde devam ediyor. Bütün UPS’de ve alt işverenlerinde çalışan işçileri anayasal haklarını kullanmaya ve sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz. Katılan ve destek veren, dayanışmada bulunan kardeş sendikalarımızın yöneticilerine, şube başkanlarına, kitle örgütü temsilcilerine teşekkür ediyoruz.”

ups,tümtis