32 YIL ARADAN SONRA TAKSİM’DEYİZ… 1 MAYIS’I UMUTLA, COŞKUYLA KUTLADIK! İŞÇİ VE EMEKÇİLER 1 MAYIS’TA ALANLARDAYDI!

ups,taksim

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında kitlesel olarak kutlandı. 1 Mayıs 2010; işçi ve emekçilerin krize, krizin yarattığı sonuçlara, baskıya, sömürüye ve savaşa karşı alanları doldurdukları, taleplerini haykırdıkları gün oldu.


İSTANBUL

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

İstanbul’da 1 Mayıs, 32 yıl aradan sonra Taksim Meydanı’nda kutlandı. Türk-İş, Disk, Hak-İş, Kesk, Kamu-Sen ve Memur-Sen tarafından düzenlenen mitinge 200 binin üzerinde işçi ve emekçi katıldı. İşçilerin ve gençlerin yoğun olarak katıldıkları mitingde, sermayenin ve AKP hükümetinin saldırıları protesto edilirken, 26 Mayıs’ta yapılacak genel greve kitlesel katılım çağrısı yapıldı.
Türk-İş, Kamu-Sen’e bağlı sendikalar ile bazı siyasi parti ve dergi çevrelerinin oluşturduğu yürüyüş kolu Şişhane tarafından, Disk, Kesk’e bağlı sendikalar Şişli tarafından, Hak-iş ve Memur-Sen’e bağlı sendikalar ise Dolmabahçe tarafından Taksim Meydanı’na yürüdüler. Tekel işçileri Türk-İş kortejinin en önünde yürüdüler.
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Muharrem Yıldırım, İstanbul ve İstanbul 1 Nolu Şube üyelerimizin kitlesel olarak katıldıkları yürüyüşe Uluslararası örgütümüz ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Mac Urata da sendikamızın kortejinde yürüdüler.
Sendikalar ve siyasi partilerin alana girmelerinden sonra Timur Selçuk ve Dostlar Korosu tarafından 1 Mayıs marşı seslendirildi. Mitingde sık sık “Yaşasın 1 Mayıs, Genel grev genel direniş, Esnek çalışmaya hayır, Krize karşı omuz omuza” sloganları katıldı.
Neler talep edildi?
Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan emekçiler, 1 Mayıs 1977’de katledilenlerin faillerinin bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını, işsizliğin önlenmesini, kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini, kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmaması, 4/C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini talep ettiler. İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizler için daha etkin kullanılması, vergi adaletsizliğinin giderilmesi, sağlık ve sigorta haklarındaki mağduriyetin giderilmesi, asgari ücretin insan onuruna yakışır olması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, antidemokratik yasaların değiştirilmesi de talepler arasındaydı. Emekçiler Taksim’deki mitingde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını, emekçilerin sesine kulak verilmesini istediler.

Taksim meydanına üç koldan yürüyen kitlelerin miting alanına ulaşmasından sonra 1 Mayıs programı başladı. Timur Selçuk’un koro eşliğinde 1 Mayıs marşını seslendirmesinden sonra 6 konfederasyon tarafından hazırlanan ortak metin okundu… “Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal adelet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010’da başta Taksim olmak üzere alanlarda, omuz omuzayız. Emekçilerin uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma gününü, emeğin bayramı 1 Mayıs’ı hep birlikte barış içinde, kardeşçe kutluyoruz” denildi. Okunan bildiriyle, daha güzel bir dünyada, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikte olunduğu vurgulandı. Bildiride, işçi, işsiz, emekli, kadın, erkek, genç, yoksul herkese barış ve özgürlük için mücadele çağrısı yapıldı.

Mitingde Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Disk Genel Başkanı Süleymen Çelebi ve Kesk Genel Başkanı Sami Evren birer konuşma yaptılat. Taksim’deki 1 Mayıs kutlamaları bu konuşmalardan ve müzik dinletisinden sonra sona erdi. Taksim 32 yıl aradan sonra tarihi bir gün yaşadı.
ANKARA

ups,taksim

ups,taksim

Ankara’da son yılların en kitlesel ve işçi-emekçi katılımlı 1 Mayısı’ını yaşadı. Türk-İş’e bağlı sendikalar bu yılki 1 Mayıs’a oldukça kitlesel olarak katılırken Disk ve Kesk’e bağlı sendikalar da kitlesel olarak katılırken, Hak-İş’e bağlı sendikal mitinge katılmazken Kamu-Sen’e bağlı sendikalar yönetim düzeyinde katıldılar.
Genel Eğitim Sekreterimiz Nurettin Kılıçdoğan’ın da katıldığı mitingde ambar işçileri eş ve çocukları ile kitlesel olarak katıldılar. Sendikamız TÜMTİS kortejinin en önünde üyelerimizin çocukları yer aldı. “Genel grev genel direniş” sloganlarının atıldığı sendikamızın kortejinin önünde yer alan çocuklar basının ilgi odağı oldu. Kortejin en önünde 6 konfederasyonun imzasının olduğu “İş güvencesi, insanca yaşam ve özgürce bir yaşam için eşitlik, adalet, barış ve demokrasi için Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açıldı.

İZMİR

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

ups,taksim

İzmir’de 1 Mayıs, geçen yıllara oranla daha kitlesel ve coşkulu gerçekleşirken, güvenceli çalışma, özelleştirilmelere son verilmesi ve demokratik anayasa talebi 1 Mayıs kutlamalarına damgasını vurdu.
Türk-İş’e bağlı bağlı sendikalar Alsancak Limanı önünde, Kesk’e bağlı sendikalar Konak Meydanı’nda toplanırken, Disk’e bağlı sendikalar Basmane yönünden, Kamu-Sen’e bağlı sendikalar da Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yürüyüşe başladılar. Bu yıl Türk-İş’e bağlı bütün sendikalar, “Ayıramazsınız, Yaşasın İşçilerin Birliği” yazılı pankart taşırken, “TEKEL,TARİŞ,Enerji, Maden Direnişçi İşçileri” pankartı yer aldı.
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Cafer Kömürcü’nün de katıldığı mitingde sendikamızın kortejinin en önünde sendikamızda yeni örgütlenen ve işten atılan UPS Kargo işçileri yer aldılar. İzmir Ambarlarında çalışan üyelerimizin eş ve çocukları ile kitlesel olarak katıldıkları mitingde üyelerimizin çocukları mitingin ilgi odağı oldu.
GAZİANTEP
Gaziantep’te önceki yıllara göre daha renkli ve daha kitlesel 1 Mayıs kutlandı. Mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı’na gelen binlerce işçi ve emekçi krizin faturasının işçi ve emekçilere ödettirilmesine karşı mücadele edeceklerini haykırdılar.
Türk-İş, Disk, Kesk, Memur-Sen’e bağlı sendikalar ve siyesi partilerin katıldığı mitinge Gaziantep Ambarları ve Gazi-Ulaş’ta çalışan üyelerimiz mitinge kitlesel olarak katıldılar. Mitingde Türk-İş adına Gaziantep Şube Sekreterimiz Mahmut Canyurt konuştu. Canyurt yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin tüm güçleri ile 26 mayıs genel grevine katılmalarının önemine değindi.
ADANA
Adana’da Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan işçi ve emekçiler, Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na yürüdüler. “Her yer TEKEL her yer direniş, Genel grev genel direniş, Demokratik Anayasa” taleplerinin haykırıldığı kutlamalara binlerce emekçi katıldı.
İstasyon Meydanı’nda yapılan kutlamalara Adana ambarlarında çalışan üyelerimiz kitlesel olarak katıldılar.
BURSA
İşçi ve memur sendikaları ile siyasi partiler tarafından Fomora Meydanı’nda yapılan mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. “İşçi memur elele genel greve, genel grev genel direniş, Yaşasın 1 Mayıs, Krizin faturasını patronlar ödesin” sloganlarının atıldığı mitinge Bursa Ambarlarında çalışan üyelerimiz eş ve çocukları ile kitlesel olarak katıldılar.
MERSİN

ups,taksim

ups,taksim

Mersin’de yapılan 1 Mayıs kutlamaları 8 yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanında kutlandı. 8 yıldır izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kutlamalara 10 binin üzerinde işçi ve emekçi katıldı.
İstasyon önünden yürüyüşe başlayan sendikalar içerisinde sendikamız kitleselliği ile dikkat çekti. Akansel, Mersin Taşımacılık işyerlerinde çalışan üyelerimiz kitlesel olarak katılırken, Mersin Limanı’nın yükleme ve boşaltma işini yapan Mpo ünvanlı işyerinde çalışan üyelerimiz ise “Toplu Sözleşme Hakkımız Engellenemez” pankartı ile katıldılar. “Genel Grev genel direniş, İş ekmek yoksa barış da yok, Toplu Sözleşme hakkımız engellenemez, Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarının atıldığı miting konfederasyon temsilcilerinin yaptığı konuşma ve müzik dinletisi ile son buldu.