UPS’DE İŞÇİ KIYIMINI PROTESTO: ATİK (AVRUPA TÜRKİYELİ İŞÇİLER KONFEDERASYONU)’İN DESTEK BİLDİRİSİUPS’deki işçi kıyımını protesto ve dayanışma eylem ve etkinlikleri düzenleme kararı alan Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Genel Konseyi bir bildiri yayınladı. ATİK’e dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa’da yaşayan Türkiyelilere bir çağrı niteliği taşıyan bu bildiriyi aynen yayınlıyoruz:

Amerika Patentli UPS Şirketinin İşçi Düşmanlığını Kınıyoruz

Dünyanın bir çok ülkesinde faaliyetlerini sürdüren, Amerika patentli UPS şirketinin işçiler üzerindeki baskısı katmerleşerek devam etmektedir. İşçilerin hak taleplerine, örgütlenme taleplerine karşı yoğun baskı uygulayan UPS, Türkiye’deki çalışanlarının sendikada örgütlenmelerini, işten çıkartarak cevapladı.

Sendikalarda örgütlenmeye karşı işten çıkartılmalarının yoğun yaşandığı Türkiye’de, işçiler grev hakkını kullanarak karşı mücadeleyi gerçekleştirmektedirler. TÜMTİS sendikasının UPS şirketinde çalışan işçilerini örgütlemeye başlamasıyla, işçiler üzerindeki baskı ve işten çıkartılmalarda başladı. Sendikaya üye olan işçiler işten çıkartılarak, çalışanların sendikaya üye olmaması için gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde onlarca grevin yaşandığı Türkiye’de, UPS işçileri de; işten çıkartılmalara, örgütlenme hakkının gasp edilmesine ve taşeronlaştırılmaya karşı mücadeleyi büyütmek için, direniş hakkını kullanmaktadır. UPS şirketinin işten çıkarttığı işçiler İstanbul’da bir araya gelerek, mücadeleyi büyütmektedirler.

Direniş Dayanışmayla Kazanılır

UPS şirketi çalışanlarının TÜMTİS önderliğinde başlattıkları direniş tüm görkemliğiyle sürmektedir. İşten çıkartılan tüm işçiler direnişte yerini alarak, tüm emekçilere örnek olmaktadırlar. Bu direnişin kazanılmaması için UPS şirketi tüm bilinen kirli oyunları kullanmaktadır. Özellikle çıkartılan işçilerin yerine, taşeron şirketlerden işçileri çalıştırarak bu süreci atlatmaya çalışması, işçilerin yoğun çabasıyla boşa çıkartılmaktadır.

Bu direniş sadece Türkiye’de ki UPS çalışanlarının direnişi olmamalıdır. Bu direniş tüm UPS çalışanlarının direnişi olmalıdır. Çünkü bugün Türkiye’de ki UPS şirketi tarafından örgütlenmeye karşı gerçekleştirdiği bu saldırı, gelecek dönemde diğer ülkelerde de denenecektir. Daha öncede bir çok ülkede buna benzer girişimlerde bulunan UPS şirketinin bu girişimi, işçilerin mücadelesiyle boşa çıkartılmıştı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet yürüten sendika ve kitle örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Mali ve ekonomik kriz bahanesiyle, başta örgütlenme hakkı olmak üzere, ücretlerin düşürülmesi, çalışma saatlerinin yükseltilmesi, sosyal hakların kısıtlanması… gibi saldırılar yoğunlaşarak sürmektedir. Yeni hazırlanan tasarruf paketleriyle bu saldırılar daha da yükseltilecektir. Krizin faturası, işçi ve emekçilere çıkartılmaya çalışılacaktır. İşçi ve emekçiler olarak buna karşı mücadeleyi uluslar arası alanda bileşerek sürdürmeliyiz.

Bunun en önemli örneği de, Türkiye’de süren UPS işçilerinin direnişini sahiplenilerek, desteklenilerek gösterilmelidir. Bundan dolayı, tüm emek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, parti ve kuruluşlarını UPS işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Avrupa’da UPS şirketinde çalışan işçileri, Türkiye’deki işçi arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Direnme Hakkını Kullanan Emekçi Kardeşlerimiz

Taşeronlaşmaya, örgütsüzleştirilmeye ve baskılara karşı direnerek verdiğiniz cevabı tük ATİK bünyesinde faaliyet yürüten kurumlarımız adına selamlıyoruz. Verdiğiniz mücadelenizde yanınızda olduğumuzu ve Avrupa’daki sesiniz olacağımızı bilmenizi isteriz. Mücadelenizin başarıyla sonuçlanması için tüm gücümüzle sizinleyiz ve sizin bu mücadeleniz biz Avrupa’da yaşayan yeri ve göçmen emekçilerin de mücadelesi olduğunu bilmenizi ister, üstün başarılar dileriz.

Yaşasın UPS işçilerinin şanlı direnişi!

UPS işçileri, uluslar arası emek dayanışmasıyla kazanacaktır.

ATİK GENEL KONSEYİ