UPS’DE İŞÇİ KIYIMINI PROTESTO DEVAM EDİYOR: BİR-KAR (iŞÇİLERİN BİRLİĞİ HALKLARIN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU) BİR BİLDİRİ YAYINLADI

BİR-KAR’dan UPS direnişine destek çağrısı

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) 9 Haziran günü yaptığı yazılı açıklama ile kölece çalışma koşullarına karşı sendikalaştıkları için işten atılan TÜMTİS üyesi UPS işçileriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Uluslararası dev bir şirket olan UPS’nin sözkonusu bu saldırısının UPS’nin faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerdeki işçilerin tümüne yönelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, UPS işçilerinin ve TÜMTİS’in yalnız bırakılmaması gerektiği ifade edildi. Her türlü destek ve dayanışmayı hak eden UPS direnişinin de, her yerde eylemli ve en etkin bir biçimde desteklenmesi gerektiği belirtildi.
Baskılara, kölece çalışma koşullarına, işten atılmalara ve sendikasızlaştırmaya karşı…
UPS işçileriyle enternasyonal dayanışmaya!

Dünyanın 200’den fazla ülkesinde faaliyet yürüten Amerika menşeili kargo devi UPS’in, İstanbul ve İzmir’deki aktarma merkezlerinde çalışan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. Türk-İş’e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası’nın (TÜMTİS ) önderliğinde sürdürülen direniş, hem Türkiye’deki sendikalar, kitle örgütleri, ilerici ve devrimci güçlerin ve hem de başta Avrupa’da olmak üzere, uluslararası ilerici sendika ve güçlerin desteğini alarak gitgide büyümektedir.

UPS işçilerinin direnişi, ağır çalışma koşullarına, her geçen gün daha da dayanılmaz boyutlara ulaşan baskılara, düşük ücretlere, örgütsüzlüğe ve dur durak bilmeyen işten atma saldırılarına karşı başlatılmıştır. UPS patronlarının buna cevabı ise, ilk elden özellikle sendikalaşma çalışmaları yürüten işçileri işten atmak olmuştur. Bugüne dek 60 civarında işçi işten atılmıştır.

Aşağılık UPS patronları işçileri kölelik koşullarında çalıştırmak konusundaki ısrarlarını ve sendikalaşma çabalarına karşı düşmanca tutumlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Bu arada, taşeron işçileri işe alıp, sendikayı ve direnişi destekleyen işçileri işten atmak gibi kirli yöntemlere başvurmayı da ihmal etmemektedirler. Fakat tüm bunlar boşunadır!

UPS İşçileri, direnişi kırmak amaçlı bu kirli oyunlara, saflarını sıklaştırarak, sendikalaşma çabalarını daha da yoğunlaştırarak ve zaferi kazanana dek direnişi sürdürmek konusundaki kararlılıklarını her vesileyle ortaya koyarak yanıt vermektedirler.

Avrupa’nın çeşitli uluslarından işçiler, emekçiler, ilerici ve devrimciler!

Ortaçağı aratmayan kölelik koşullarının değişmesi, iş ve gelecek güvencesi talebini dile getirmek, insanca yaşamaya yeterli bir ücret talebinde bulunmak, sendikalaşmak ya da var olan sendikaya üye olmak UPS işçilerinin en doğal ve meşru hakkıdır. Onların bu istemler için başlattıkları direniş de haklı ve meşru bir direniştir.

Öte yandan, UPS uluslararası dev bir şirkettir ve sözkonusu bu saldırı da, sadece UPS’nin Türkiye’deki işyerlerinde çalışan işçilere yönelik bir saldırı olmayıp, UPS’in faaliyet yürüttüğü diğer ülkelerdeki işçilerin tümüne yöneliktir. Ve dahası, bu saldırı, özünde, UPS işçilerinin şahsında tüm ülkelerdeki işçi ve emekçilere dönük bir saldırıdır.

Tüm bu nedenlerle, UPS işçileri ve TÜMTİS yalnız bırakılmamalıdır. Her türlü destek ve dayanışmayı hak eden direnişler, her yerde eylemli ve en etkin bir biçimde desteklenmelidir.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu olarak, TÜMTİS üyesi UPS işçilerinin haklı ve onurlu mücadelesini en içten sınıf kardeşliği duygularımızla selamlıyor, yerli-göçmen tüm uluslardan işçi, emekçi, ilerici ve devrimci güçleri, tüm imkanlarını seferber ederek UPS işçisi sınıf kardeşlerimizin bu direnişini enternasyonal dayanışma ruhuyla aktif biçimde desteklemeye çağırıyoruz.

Yaşasın UPS direnişi!

Yaşasın uluslararası sınıf dayanışması!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR)
09.06.10