DİRENİŞTEKİ UPS İŞÇİLERİNE ITF VE ETF’DEN DESTEK ZİYARETİ!

           Sendikamıza üye oldukları için UPS işvereni tarafından işten çıkarılan ve 57 gündür direnişte olan işçilere uluslararası destek artarak devam ediyor. 1 Temmuz Perşembe günü, sendikamızın da üyesi olduğu  Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonundan (ITF) Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Mac Urata , Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonundan (ETF) Genel Sekreter Eduardo Chages, Almanya Federal Milletvekili Marianne Sharttz ,Güney Afrika Satavu Sendikası Temsilcisi direnişteki üyelerimizi ziyaret etti. Ayrıca dünyanın değişik bölgelerinden ITF ve ETF üyesi sendikaları temsilen 30’u aşkın sendika üye ve yöneticisi ziyarette hazır bulundu.ups,tümtisups,tümtisups,tümtis

Enternasyonal dayanışma için yurtdışından gelen parlamenter ve sendikacılar, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, merkez yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ve direnişteki üyelerimiz ile eş ve çocukları tarafından coşkuyla karşılandı.  Direniş çadırımızı defalarca ziyaret eden ve basın açıklamalarımıza katılan Türk-İş 1 Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ile Hava-İş Genel Merkez yöneticisi Mustafa Yağcı, Deri-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Gürsel Menteş, Deri-İş Şube Başkanı Binali Tay, Selüloz-İş Şube Başkanı Aydın Parlakkılıç, Tez Koop-İş 4 ve 5 Nolu Şubeleri, Toleyis Marmara Bölge ve İstanbul Şubesi, Haber-İş 1 Nolu Şube ve Emekli-Sen sendikalarının yönetici ve üyelerinin katıldığı ziyaret sırasında bir basın açıklaması da yapıldı.ups,tümtis

     
            “Yaşasın Sınıf Dayanışması, UPS’ye Sendika Girecek Başka Yolu Yok, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında konuşan Genel Başkanımız Kenan Öztürk ; “Uluslararası anlaşmalara ve yasalara uymayı taahhüt eden UPS, ne yasa tanıyor, ne hak, ne hukuk, ne adalet. Sendika düşmanlığında ısrar ediyor. İşçileri sendikamızdan istifa ettirmek için her tür baskı yöntemini kullanmaya devam ediyor. Sendika üyesi işçileri işten çıkarmaya devam ediyor. Bu gün atılan 29 işçiyle birlikte, işten çıkarılan işçi sayısı 118’e ulaştı.

Düşük ücretle, günde 12-14 saat, kuralsız, kaidesiz, iş güvencesiz, her tür haktan yoksun bir şekilde işçi çalıştıran UPS işvereni, işçilerin sendikamızda örgütlenmeye başladığını duyar duymaz pervasız bir saldırı başlattı. Önce kimlerin sendikamıza üye olduğunu tespit etmek için işçileri sorguya çekti. Ardından istifa etmeleri için işçiler üzerinde yoğun bir baskı kurdu. Sürgünlerle, işten çıkarma tehditleriyle yeni üyelikleri engellemek, üye olanları da istifa ettirmek istedi. İşçilerin sendikamızda örgütlenmesini engelleyemeyen işveren bu güne kadar 118 sendika üyesini işten çıkardı. 

Ama işverenin çabası boşuna. Artık işçileri, sendikadan vazgeçirmek mümkün değil. Çünkü, hak almak için sendikanın adının bile yettiğini gördüler. Bu nedenle işvereninin tüm baskılarına ve işten çıkarma saldırılarına rağmen işçiler, sendikamıza üye olmaya devam ediyor. İşyeri önünde sürdürdüğümüz direniş, dayanışma ve destek eylemleriyle her gün biraz daha güçleniyor. Yeni üyelerle büyümeye devam eden örgütlülüğümüz, ülke sınırlarını da aşan dayanışma etkinlik ve eylemleriyle giderek daha çok destekleniyor. 

Amerika’dan, Almanya’dan, İngiltere’den, Avusturya’dan, Hollanda’dan, Belçika’dan, Japonya’dan ve daha pek çok ülkeden işçilerin, emekçilerin ve sendikalarının gözü, buradaki direniştedir. Bugün dayanışma için ziyaretimize gelen misafirlerimiz, binlerce kilometre yolu kat ederek, bizimle dayanışmaya geldiler. Dünyanın bir çok ülkesinden dayanışma ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. 

 Bu yola birlikte çıktık. UPS’de örgütlenme kararını, 5 milyon üyeli uluslararası federasyonumuz ITF ile birlikte aldık. Türkiye’de UPS işçilerinin sendikalaşma mücadelesini de birlikte başaracağız.

 UPS işverenlerine buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: İşçi düşmanlığından, yasa dışı davranmaktan vazgeçin. Çabalarınız boşuna. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız, başaramazsınız. Çünkü haksızsınız. UPS’ye er yada geç sendika girecek. İşçi ve sendika düşmanı bu tutumunuzla hiçbir sonuç elde edemezsiniz. İşçilerin anayasal hakkına saygı göstermek ve sendikamızla masaya oturmak, sendikamıza üye olduğu için işten çıkarılan işçileri işe geri almak dışında başka çıkar yolunuz yok. Bu işyerinde çalışma barışı ancak bu şekilde sağlanabilir.

 Sendika temel bir insan hakkıdır. Anayasal bir haktır. Bu hakkı tanımak zorundasınız. Herkes gibi siz de bu ülkenin yasalarına uymak zorundasınız. Aksi taktirde bu gün olduğu gibi bütün dünyaya UPS’nin işçi düşmanı yüzünü teşhir etmeye devam edeceğiz” dedi.ups,tümtis

Uluslararası Dayanışmayı Güçlendireceğiz

Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ten sonra konuşan Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Mac Urata ise “ ITF adına selamlar. Yürütüğünüz bu mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum. UPS işverenlerinin işçileri işten atmalarını ve sendika hakkına saygı duymayan anlayışını kınıyorum. ITF İzmir’de yapılan saldırıyı başbakana kadar taşıyacaktır. ITF ABD ve Avrupa’daki sendikalarla görüşüp yaşanan olayları daha detaylı anlatacaktır. ITF dünyadaki bütün işçilere burada yaşananları anlatarak tüm gücünü buraya toplayacaktır. TÜMTİS Sendikası her türlü baskıyı yenmiştir. Ünileverde, Horoz Kargo’da,  Mersin’de Akansel’de bunları ispat etmiş bir sendikadır. TÜMTİS Sendikası güçlü bir sendikadır.ups,tümtis

Uluslararası dayanışmayı güçlendireceğiz. Almanya, Brezilya Hollanda, Fransa, Romanya, İsveç  ve daha bir çok ülkeden sendikacı ve işçi kardeşleriniz sizleri desteklemek için aranızdalar bugün. Ayrıca temmuz ayında İngiltere ve Avusturalya’dan kardeşleriniz aranızda olacak. Bu mücadeleden başarılı çıkacağız. Çünkü TÜMTİS, ITF ve ETF’nin desteğine sahiptir. Sizleri desteklemek için maddi ve manevi tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Birlikte güçlüyüz kardeşliğimiz ve işbirliğimiz sonsuza kadar devam edecek” dedi.

Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF) Genel Sekreteri Eduardo Chages ise yaptığı konuşmada “hepinizin bildiği gibi dünyanın bir çok ülkesinde UPS’nin işyerleri var. Bugün burada yaşanan haksızlıklara  karşı olmak, yaşanan sorunlara ortak olmak ve destek olmak için aranızdayız. Dünyanın bir çok yerinden sendikacı, İşçi haklarına karşı saldırıya dur demek için buradalar.  Siz suçlu değilsiniz . ETF olarak tüm gücümüzle yanınızda olacağız.ve bu mücadele başarılıncaya kadar her zaman sizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.ups,tümtis,türkiş

Türk-İş 1. Bölge Başkanı  Faruk Büyükkucak ise; “Türk-İş,  TÜMTİS Sendikasının ve UPS işçilerinin bugün olduğu gibi her zaman yanında olacaktır. Burada yaşanan haksızlıklara artık sesiz kalmayacağız. Bir an önce bu sorunu çözmek için bizimle görüşmek zorundasınız. Görüşmezseniz Türk-İş  olarak tavrımız daha farklı olacaktır. Bu mücadeleyi eninde sonunda kazanacağız.” dedi.ups,tümtis

Basın açıklamasında son konuşmayı ise Almanya Federal Parlemento Milletvekili Marianne Sehattz yaptı. Sehattz yaptığı konuşmada işten atılan işçilerin tekrar işbaşı yapıncaya ve sendikal haklara saygı gösterilinceye kadar sorunu Avrupa ve Almanyanın gündeminde tutacağını söyledi.