ITF GENEL SEKRETERİ DAVİD COCKROFT’TAN UPS DİRENİŞİ İLE İLGİLİ BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUP!

ITF’den Başbakana UPS mektubu
Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF), UPS Kargo’da sendikalaştıkları için işten atılan ve 69 gündür direnişte olan işçilere yönelik saldırıların araştırılması, işe iadelerin yapılması talebiyle Başbakana mektup yazdı.
Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF)’nun Başbakana yazdığı mektubun Türkçesini olduğu gibi yayınlıyoruz:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Geçen hafta; 1 Temmuz 2010’da İzmir’de sendika haklarını ciddi bir biçimde ihlale uğratan silahlı saldırı vakasına acilen dikkatinizi yöneltmenizi beklemekteyiz. Muhtemelen bildiğiniz üzere, bizim de üyemiz olan TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası), UPS ve ona bağlı ortak kuruluşlarda çalışan işçileri örgütleme çalışması yürütürken, şirket yönetimi tarafından sert bir saldırıya maruz kalmıştır. Şu ana kadar 120 işçi, Türkiye kanunlarında belirlenmiş olan hiçbir yasal prosedür gözetilmeksizin tek taraflı olarak işten çıkarılmış bulunmaktadır. Bu işçilerin hepsinin TÜMTİS üyesi veya TÜMTİS’e yakınlık duyan işçiler olması bizce bir tesadüf değildir. UPS’de çalışmaya devam işçiler, sendikaya üye olmalarını engellemek amacıyla, yöneticiler tarafından sürekli olarak taciz edilmekte ve baskı altına alınmaktadırlar. Hatta bazı işçilerin sendikadan istifa etmeleri için zorla notere götürüldükleri duyumunu aldık. Ayrıca, bu tür faaliyetler için yönetimin para ayırdığına inanmak için de sebeplerimiz bulunmaktadır.
Sendikal haklara karşı yapılan bu tür açık ihlaller, geçen hafta İzmir’de bir noter bürosunda yaşanan silahlı saldırı olayıyla iyice tırmanmıştır. Bu olay üzerine ITF’de yayınlanan basın haberleri, biz ve uluslar arası kamuoyu tarafından korku ve dehşetle karşılanmıştır.
Daha önce size bildirmemiş olmamıza rağmen; İstanbul’daki yeni boru hattı inşaatında çalışan işçilere yönelik, polisin güç kullanarak göstericileri dağıttığı ve çalışma alanına başka işçileri yönlendirdiği hakkında duyumlar almaya devam ediyoruz. Haberlerden birçok sendikacının yaralandığı ve sendika mallarına el konulduğunu anlıyoruz.
Türkiye’deki sendika haklarıyla ilgili kayıtlar Cenova’da düzenlenen son Uluslar arası Emek Örgütleri Konferansı’da incelenmiş ve SES’ten Meryem Özsöğüt ve Seher Tümer ile Tüm Bel-Sen’den Bestaş Epözdemir ve kardeş kuruluşumuz olan PSI (Public Services International)  tarafından özellikle vurgulanmıştır. Özellikle belirtmeye gerek yoktur ki; Avrupa Birliği Türkiye’deki endüstri ilişkilerinde mevcut iklimi değiştirmek için bazı köklü değişikleri gerekli kılacak öneriler sunacaktır. UPS Türkiye yönetimi ve taşeronları tarafından ortaya konan davranışlar, bu uluslar arası şirkete yön veren, sendikalar ve yönetimleriyle arasındaki saygın ilişkiyi ve şirketin konumunu da zedelemektedir.
Dünya çapındaki 4,7 milyon taşıma işçisiyle ITF ve kardeş kuruluşlarımızla birlikte uluslar arası kamuoyu, UPS’deki işçilerin temsilciliğini üstlenen TÜMTİS’in örgütlenme çalışmasını desteklemektedir. Sizi, şu taleplerin karşılanması için acilen arabulucuk yapmaya davet ediyoruz:
•    İşten çıkarılan işçiler kayıtsız şartsız geri alınsın ve
•    UPS ve Türkiye’deki taşeronlarında daha fazla mağduriyet yaşanmasın.