GENEL BAŞKANIMIZ AVRUPA DÜZEYİNDEKİ FEDERASYONUMUZ ETF’NİN TOPLANTISINA KATILARAK UPS İŞÇİLERİ İÇİN TAM DESTEK ALDI.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk 27-28 Eylül 2010 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu ETF’nin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri uluslararası bir firma olan UPS’nin önümüdeki dönemdeki genişleme politikası ve bu süreçte sendikalara düşen görevlerdi. UPS hakkında bir sunuş yapan ETF Avrupa İşçi Konseyleri Sekreteri Cristina Tilling’in ardından söz alan Genel Başkanımız Kenan Öztürk aşağıda özeti bulunan konuşmayı yaptı.

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu Toplantısı’nda

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk’ün yaptığı konuşma

27 Eylül 2010

Brüksel, Belçika

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu değerli yöneticilerini ve kardeş sendikalarımızın temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. Sizlere UPS işyerleri önünde kurdukları çadırlarda direnişlerinin 146. gününü dolduran 160 işçinin selam ve dostluk duygularını getirdim.

Mücadelemizin sürmekte olduğu uluslararası şirket UPS’nin bu toplantının ana gündem maddelerinden biri olması bizi çok mutlu etti.

UPS’de sendikalaşma çalışmasını bir yıl önce başlattık. Türkiye’deki anti-demokratik yasalardan ötürü, büyük zorluklar ve gizlilik içinde yürüttüğümüz kampanyada mahallelerde ev ziyaretleri yaptık, dağıtım bölgelerinde işçilerle iletişim kurduk, işçi servislerini takip ettik. Örgütlenme çalışmasını farkeden işveren bu mücadeleyi kırmak için her türlü baskı ve şiddet aracını kullandı: Sendikadan istifaya zorlama, sendika üyelerinin iş yükünü arttırma, sürgünler.

Buradan sonuç alamayan işveren 5 Mayıs’tan itibaren bugüne kadar tek suçu en temel insan haklarından biri olan örgütlenme hakkını kullanmak olan sendikalı toplam 160 işçiyi işten çıkardı. Sendikamızın iletişim kurma çabalarına rağmen işveren uzun süre hiç bir şekilde sendikayı muhattap almayacağını söyledi. Buna karşın işten atılan işçiler işyerleri önünde işe geri dönme talebiyle direnişlerini sürdürdüler.

ITF’nin 42. Kongresi’nde aldığı Türkiye’deki UPS işçilerine destek amaçlı küresel eylem kararıyla mücadelemiz yeni bir boyuta girdi. 1 ve 15 Eylül küresel eylem günlerinde dünyanın dört bir yanında dayanışma eylemleri düzenlendi. Yakın zamanda UPS yönetimiyle ilk görüşmemizi gerçekleştirdik. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen sendikamızın talepleri hala karşılanmış değil.

Uluslararası federasyonumuz ITF’nin de kayıt altına aldığı taleplerimizi yinelersek: İşten çıkarılan 160 işçi arkadaşımızın işe başlatılmasını, işyerindeki baskılara son verilmesini ve işçilerin sendikal haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu talepler, 5000’den fazla işçi çalıştıran ve emek haklarına saygı gösterdiğini imza altına alan  uluslararası bir firma açısından yerine getirilmesi mümkün, sendikamız açısından da gerçekçi taleplerdir.

Türkiye’de UPS işyerlerinde sendikaya üye olmamış işçiler, DHL gibi sendikal çalışmanın olmadığı uluslararası lojistik şirketlerindeki işçiler de bu davaya gözlerini dikmiş durumdalar. UPS’deki mücadelenin kazanılması sadece TÜMTİS için değil, bu süreçten sonra uluslararası şirketlerde mücadele yürütecek dünya sendikaları açısından da kritik önemdedir. UPS’deki kazanım sadece bizim değil, uluslararası işçi hareketi dayanışmasının kazanımı olacaktır.

Sözlerimi bitirirken 1 ve 15 Eylül tarihlerinde eylem düzenleyerek bizi yalnız bırakmayan kardeş sendikalarımıza ve mücadelenin küresel çapta örgütlenmesini sağlayan federasyonlarımız ITF ve ETF’ye teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür, uluslararası dayanışmanın ne olduğunu bu süreçte öğrenen, her türlü zor koşula rağmen direnişlerine coşkuyla devam eden işçilerimizin yüreğinden gelmektedir.

Kazanan dayanışma olacak, kazanan küresel işçi hareketi olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Kenan Öztürk

TÜMTİS Genel Başkanı

ETF toplantısında, aralarında UPS işyerlerini örgütleyen sendikaların yer aldığı pek çok Avrupa sendikası TÜMTİS’e destek vererek aşağıdaki sonuç bildirgesine imza attı.

ETF Toplantısı Sonuç Bildirgesi:

Türkiye’deki UPS işçileriyle Dayanışma

UPS işçilerini örgütleyen ve Brüksel’de 27-28 Eylül 2010’da toplanan ETF üyeleri;

-ITF’nin Ağustos 2010’daki 42. Kongresinde aldığı acil durum kararını kabul eder ve şu anda UPS’yle anlaşmazlık süreci devam eden TÜMTİS’e tam destek verir.

-1 ve 15 Eylül’de üye sendikaların yaptıkları küresel eylemleri olumlu karşılar.

-İşten atılan işçilerin dayanışma fonuna katkı yapan sendikalara teşekkürlerini sunar

-Yakın zamanda UPS yönetimi ve sendika arasında başlamış olan diyaloğa dikkat çeker

-İşten atılan bütün işçilerin işe geri alınması, işyerinde işçilere yönelik baskıların durması ve sendika ve UPS arasında sağlam bir ilişki kurulmasıyla ilgili talepleri tamamıyle destek verir.

-ETF üyelerini, hem maddi hem manevi olarak bu kampanyayı desteklemeye ve özellikle de

UPS yönetimini anlaşmazlığı en çabuk şekilde çözmeye çağıran mesajlar göndermeye,

9 ve 10 Ekim tarihlerinde İstanbul’da TÜMTİS tarafından ev sahipliği yapılan, ve kampanyanın sonraki adımlarını tartışacak olan dayanışma konferansına katılmaya,

ITF’nin 6-12 Ekim arasındaki Uluslararası Eylem Haftasında eylemler düzenlemeye davet eder.