MERSİN LİMANI’NDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

Bilindiği gibi TCDD’ye ait Uluslararası Mersin Limanı’nın işletme hakkı 2007 yılında yapılan ihale ile 36 yıllığına Mersin International Port’a devredilmişti.

Mersin İnternational Port (MIP) ise, Mersin Limanı’nı işletmeye başladıktan sonra ilk olarak limandaki sendikal örgütlülüğü dağıtmış, işçilerin yeniden örgütlenmelerinin önüne geçmek için limanda yapılan işlerin bir bölümünü taşeron firmalara yaptırmaya başlamıştır. Oluşturulan taşeronlarda çalıştırılan işçiler ise düşük ücretle, kölece ve yasadışı çalışma koşullarında oldukça kötü koşullarda çalıştırılmaya başlanmıştır.

Mersin Limanın’da çalışan işçiler daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşayacak bir ücretin ancak sendikal örgütlenme ile mümkün olduğunu anlayarak sendikamızda örgütlendiler. Mersin Limanı’nda çalışan üyelerimiz  her türlü baskıya, işten atmalara, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara boyun eğmeyerek, kararlı ve onurlu bir tutum alarak sendikamız ile birleşerek örgütlenme mücadelesini başarıya ulaştırdılar. Mersin Limanı işvereni MIP,  yoğun sömürü altında, ağır iş koşullarında çalışan liman işçilerinden kölelik koşullarında çalışmalarını, hak talep etmemelerini, anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullanmamalarını, kullananları ise işten atmakla tehdit etmektedir.

2009 yılında uzun mücadeleler sonucunda sendikamız Akansel Nakliyat’ta 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı.  Bu dönemde Mersin Limanı’ndaki tüm işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikalaştılar. Bu dönemde Mersin Limanı’nda iş barışı sağlandı. 1 Aralık 2011 tarihinde başlayan 2. Dönem TİS görüşmelerinde hala TİS imzalanamadı. Son dönemde gerek ana işveren MIP, gerek Akansel  ve diğer taşeron firmalar 2009 öncesi sendikal örgütlülükten yoksun, işçilerin yasadışı bir şekilde günde 12-14 saat çalıştıkları bir düzen özlemiyle başta Akansel Nakliyat’taki sendikal örgütlülüğümüzü dağıtmak istemektedirler. MIP ve Akansel işverenleri liman işçilerinin sendikal örgütlülüğünü dağıtmak için yine birtakım oyunlar çevirmek istemektedir. Liman işçileri ve sendikamız, işçileri sendikasızlaştırmaya yönelik tüm girişimlerin karşısında olacaktır.

Dün anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan üyelerimize yapılanlar bugün Uğursan işçilerine yapılmaktadır. 210 gündür direnen Uğursan işçileri de kazanacak ve işlerine geri dönecektir. Uğursan işçilerinin vermiş oldukları işine ve ekmeğine sahip çıkma mücadelesi tüm liman işçilerinin ortak mücadelesidir.

MIP, Akansel ve Uğursan işverenleri;  işsizlik ve açlık korkusuyla liman işçilerini terbiye edebileceklerini düşünmüş olabilirler. Ancak biz sendika ve liman işçileri olarak zorlu mücadelelere alışkınız. Biz TÜMTİS Sendikası olarak taşımacılık sektöründeki yerel ve uluslar arası firmalarda, taşeron ana firma fark etmeksizin yıllardır çok zorlu koşullarda örgütleniyoruz. Dün 270 gün süren bir direnişi kazandığımız UPS Kargo’daydık. Dün yine 175 gün süren direnişi kazandığımız Mersin Limanı’ndaydık.  Bugün yine Mersin Limanı A Kapısı önündeyiz.  Yine kararlıyız, yine hep birlikte kazanacağız.

Buradan üyelerimizin ve liman işçilerinin anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışan MIP ve Akansel işverenlerine sesleniyoruz. İş barışının bozulmasının sorumlusu biz değiliz, biz olmayacağız. TÜMTİS Sendikası olarak kararlıyız. Başta örgütlü olduğumuz işyerleri olmak üzere limandaki tüm olumsuzluklara karşı mücadele etmekte karalıyız. Bu mücadelede yasal ve meşru tüm haklarımızı kullanmakta kararlıyız. İş barışının bozulmasına karşı mücadeleyi yükseltmekte kararlıyız.

Buradan tüm emek örgütlerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini anayasal haklarının yerine getirilmesi için mücadele eden üyelerimiz ve sendikamız ile dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.

SAVAŞ GÜRKAN

MERSİN ŞUBE BAŞKANI

07.02. 2012