SENDİKAL GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU 29 ŞUBAT’TA ALMAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), 29 Şubat’ta (Çarşamba), krizler bahane gösterilerek bütçe disiplinleri ve sosyal harcamaları kısma tedbirleri yerine istihdam ve sosyal adalet talebiyle Avrupa çapında eylem yapacak. Sendikal Güçbirliği Platformu da İstanbul Taksim Gezi Parkı’ndan Alman Konsolosluğu önüne yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına katılacak. “ARTIK YETER! İSTİHDAM VE SOSYAL ADALET İÇİN SEÇENEK VARDIR” sloganıyla yapılacak eylem yarın saat 12.00’de Taksim Gezi Parkı’nda başlayacak.

ETUC (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) üye sendikalara çağrı yaparak 29 Şubat’ta eylem yapılmasını istemiştir.

“ARTIK YETER! İSTİHDAM VE SOSYAL ADALET İÇİN SEÇENEK VARDIR!” sloganıyla yapılan 29 Şubat eylem çağrısında, 1-2 Mart’ta toplanacak Avrupa Konseyi’nde, karar vericilere, krizler bahane gösterilerek bütçe disiplinleri ve sosyal harcamaları kısma tedbirleri yerine, önceliklerine istihdam ve sosyal adaleti almaları yolunda uyarıda bulunulacağı açıklanmıştır.

Neoliberalizm savunucularının, ultra esnek bireysel iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmesi mekanizmalarına saldırı, ücretlerin ve sosyal koruma araçlarının azaltılması gibi yöntemleri tek çözüm gibi ortaya koydukları biliniyor. Buna karşı 29 Şubat’ta sürdürülebilir büyüme ve istihdam için yeni çözümler aranması yönündeki taleplerle bütün Avrupa’da işçi sendikaları yürüyüşler gerçekleştirecek.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile Türkiye’deki emekçilerin de aynı nitelikteki baskılara ve hak kayıplarına uğratılmaya çalışıldığı, kıdem tazminatı, iş güvencesinin yok edilme projelerinin yapıldığı bir dönemde, sınıfsal saldırılara karşı istihdam ve sosyal adalet adına yapılan bu eylem için Avrupalı kardeşlerimizle aynı kaygıları taşıyoruz, aynı tepkileri duyuyoruz ve onlarla dayanışma içinde olacağız.

Eylem için 29 Şubat 2012’de saat 12.00’de Taksim Gezi Parkı önünde buluşulacak, daha sonra, Taksim’deki Alman Başkonsolosluğu önüne geçilecektir. Alman Başkonsolosluğu önünde yapılacak eyleme Sendikal Güç Birliği Platformu olarak destek vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla

Mustafa TÜRKEL
Sendikal Güçbirliği Platformu Dönem Sözcüsü