İŞVERENİN MERSİN LİMANINDA TEZGAHLADIĞI YENİ OYUNLARA KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTİYORUZ.

Sendikamızın Mersin Limanında 2. dönem TİS için yetki almasından sonra asıl işveren MIP, alt işveren ile olan sözleşmesini sonra erdireceğini ilan etmiş, üyelerimizin çalıştığı işleri yapacak işçi almak üzere iş ilanları vermeye başlamıştır. Yanı MIP, sendikamızı tasfiye edebilmek, sendikal örgütlülüğü Mersin Limanından yeniden söküp atabilmek için yeni bir oyun tezgahlamaya başlamıştır.

İşverenin yeni saldırılarına karşı işvereni uyarmak ve mücadele kararlılığımızı ilan etmek için 6 Mart Salı günü uluslararası Mersin Limanı A kapısı önünde bir basın açıklaması yaptık. 700’e yakın liman işçisi üyemizin katıldığı bu basın açıklamamıza Türk-İş Mersin İl tensilcisi ve Yol İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin, Kristal İş Şube Başkanı Ahmet Ergev, DİSK Genel İş Şube Başkanı Kemal Göksoy ile çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi dostumuz da katılarak destek verdi. Liman işçisi üyelerimiz açıklama sırasında “İş ekmek yoksa barış da yok”, “Drene direne kazanacağız”, “Toplu sözleşme hakkımız engellenemez”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “MIP şaşırma sabrımızı taşırma”, ”TÜMTİS nerede biz oradayız” sloganlarını atarak mücadele kararlılıklarını ifade ettiler.

 

 

Basın açıklamasında genel sekreterimiz Gürel Yılmaz ile Mersin şube başkanımız Savaş Gürkan birer konuşma yaptılar. Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz; “Limanda sendikal örgütlülüğümüzü dağıtmaya yönelik yeniden üst işveren MIP tarafından birtakım oyunlar tezgahlanmaktadır. Tezgahlanan bütün oyunları limanda çalışan üyelerimizle boşa çıkartacağız. İş Barışının bozulmaması için devam eden TİS görüşmelerinde sendikamızın ileri sürdüğü talepleri kabul edilerek sözleşme imzalanmalıdır. Taleplerimiz kabul edilmezse direnişse direniş, grevse grev, yasal ve meşru mücadeleyi yerine getireceğiz” dedi.

 

Sendikamız adına basın açıklaması yapan şube başkanımız Savaş Gürkan ise; “Bilindiği gibi TCDD’ye ait Uluslararası Mersin Limanı’nın işletme hakkı 2007 yılında yapılan ihale ile 36 yıllığına Mersin International Port’a (MIP) devredilmişti.

 

“Mersin Limanı’nda çalışan işçiler daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşayacak bir ücretin ancak sendikal örgütlenme ile mümkün olduğunu anlayarak sendikamızda örgütlendiler. Mersin Limanı’nda çalışan üyelerimiz her türlü baskıya, işten atmalara, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara boyun eğmeyerek, kararlı ve onurlu bir tutum alarak sendikamız ile birleşerek örgütlenme mücadelesini başarıya ulaştırdılar. Yoğun sömürü altında, ağır iş kolunda çalışan liman işçilerinden Mersin Limanı işvereni MIP,  kölelik koşullarında çalışmalarını, hak talep etmemelerini, anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullanmamaları, kullananları ise işten atmakla tehdit etmektedir.

 

“2009 yılında uzun mücadeleler sonucunda sendikamız limanın nakliye işini yapan taşeron firma ile 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı.  Bu dönemde Mersin Limanındaki tüm işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikalaştılar. Mersin Limanında iş barışı sağlandı. 1 Aralık 2011 tarihinde başlayan 2. Dönem TİS görüşmelerinde resmi arabulucu görüşmelerinde de anlaşma sağlanamayarak uyuşmazlık tutuldu. Biz TÜMTİS Sendikası olarak limanda sağlanan iş barışının bozulmaması, üyelerimizin ve sendikamızın taleplerinin kabul edilerek bir an önce Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını bekliyoruz.

 

“MIP ve taşeron firmalar liman işçilerinin sendikal örgütlülüğünü dağıtmak için yine birtakım oyunlar çevirmek istemektedir.  Son dönemde ana işveren MIP, çeşitli gazetelere ilanlar vererek limanda 5 yıldır çalışan üyelerimizin yerine başvuru almaktadır. Bu tür girişimler iş barışını bozmaya yönelik girişimlerden başka bir şey değildir. Liman işçileri ve sendikamız, işçileri sendikasızlaştırmaya, sendikal örgütlülüğümüzü dağıtmaya yönelik tüm girişimlerin karşısında olacaktır.

“MIP ve diğer taşeron firmalar;  işsizlik ve açlık korkusuyla liman işçilerini terbiye edebileceklerini düşünmüş olabilirler. Ancak biz sendika ve liman işçileri olarak zorlu mücadelelere alışkınız. Biz TÜMTİS Sendikası olarak taşımacılık sektöründeki yerel ve uluslar arası firmalarda, taşeron ana firma fark etmeksizin yıllardır çok zorlu koşullarda örgütleniyoruz. Dün 270 gün süren bir direnişi kazandığımız UPS Kargo’daydık. Dün yine 175 gün süren direnişi kazandığımız Mersin Limanı’ndaydık.  Bugün yine Mersin Limanı A Kapısı önündeyiz.  Yine kararlıyız, yine hep birlikte kazanacağız.

“Buradan üyelerimizin ve liman işçilerinin anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışan MIP ve diğer taşeron firma işverenlerine sesleniyoruz. İş barışının bozulmasının sorumlusu biz değiliz, biz olmayacağız. TÜMTİS Sendikası olarak kararlıyız. Başta örgütlü olduğumuz işyerleri olmak üzere limandaki tüm olumsuzluklara karşı mücadele etmekte karalıyız. Bu mücadelede yasal ve meşru tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. İş barışının bozulmasına karşı mücadeleyi yükseltmekte kararlıyız.

“Buradan tüm emek örgütlerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini anayasal haklarının yerine getirilmesi için mücadele eden üyelerimiz ve sendikamız ile dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.”