TEAMSTERS SENDİKASI KÜRESEL STRATEJİLER DİREKTÖRÜ TİM BEATY SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Sendikamızın örgütlü bulunduğu UPS’de ABD’de örgütlü bulunan ve faaliyet gösteren Kamyoncular Sendikası (International Brotherhood of Teamsters) Küresel Stratejiler Direktörü Tim BEATY,  8 Mart 2012 tarihinde sendikamız Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkanımız Kenan ÖZTÜRK ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ile görüştü. Yapılan görüşmeler sırasında Tim BEATY, Türkiye’deki sendikal hareket ve yeni Toplu İş İlişkileri yasa tasarısı ile ilgili olarak bilgilendirildi. UPS’deki son durum ve toplu iş sözleşmesi hakkında da bilgi alan Tim BEATY, Teamsters ve TÜMTİS arasında UPS örgütlenmesi sürecinde gelişen ilişkilerin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Dünyada çokuluslu şirketlerdeki istihdam politikaları ve bu gelişmeler karşısında uluslararası sendikal dayanışmanın öneminin vurgulandığı toplantıda gelecekteki işbirliği ve ortak çalışmalar için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.