BİRLEŞİK HİZMET SENDİKASI VER.Dİ, SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Almanya Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di UPS Örgütlenme Koordinatörü Ramazan BAYRAM sendikamızı ziyaret ederek Genel Başkanımız Kenan ÖZTÜRK ile görüştü. Dünyada  UPS’de ve diğer çokuluslu şirketlerdeki istihdam politikaları ve bu gelişmeler karşısında uluslararası sendikal dayanışmanın öneminin vurgulandığı görüşmede gelecekteki işbirliği ve ortak çalışmalar için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.