SGBP: 1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!

Sendikal güç birliğini oluşturan sendikalar olarak, 1 Mayıs’ta TAKSİM’deyiz. Uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü BİR MAYIS  ile bütünleşmiş olan TAKSİM Meydanı’na sahip çıkmak için; ülkemizde yaşanan bunca soruna rağmen, hiçbir şey yokmuşçasına her şeyi toz pembe gösteren AKP’nin yalanlarını deşifre etmek için TAKSİM’deyiz.

Ulusal İstihdam Strateji Planı içerisinde yer alan  esnekleştirilmiş yeni çalışma biçimleri ile yarınlar güvencesiz hale dönüştürülürken, 4857 sayılı yasada yapılmak istenen değişiklik ile asıl işlerde de taşeron uygulamasının önü açılmaktadır. Yani her gün yaşanan iş cinayetleriyle meydana gelen ölümler yetmezmiş gibi, yeni ölümlere davetiye çıkarılmak istenmektedir.

Bölgesel Asgari Ücret, İşçi İstihdam (kölelik) Büroları ve esnekleştirilmiş yeni çalışma biçimleriyle, iş yaşamı patronlar için dikensiz gül bahçesine dönüştürülmek istenmektedir. 2821  ve 2822 sayılı Yasalarda yapılan düzenlemeler, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmadığı gibi, hükümetlerin sendikalar üzerindeki tahakkümünü daha da artırır bir içerik taşımaktadır.

İşkolu ve işyeri barajları korunurken, toplu sözleşme prosedürü süreç olarak mevcut durumunu sürdürmektedir. Grev yasakları devam ederken, grev yasağı kapsamında bulunan işkolları sayısında hiçbir azalmaya gidilmemiştir. Grev ertelemeleri, erteleme olmaktan çıkmış, grevler bir daha yapılamaz duruma getirilmiştir.

Kıdem tazminatına yönelik yapılmak istenen değişiklikler, patronları rahatlatırken, işten atılmaları kolaylaştırırken, işçiler için bir güvence olma özelliğini yitirmiştir. Gün sayısında yapılmak istenen düzenleme ile kazanılmış hak ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

İleri demokrasi söylemleriyle ülkemiz, cezaevlerinde en çok siyasi tutuklu ve hükümlü bulunan ülkeler sıralamasında dünyada birinci sıraya oturmuş, halk adına hizmet üretmesi gereken kamu kurum ve kuruluşları, özelleştirme adı altında kapitalist güçlere peş keş çekilerek, on binlerce işçi işinden olmuştur.

Vesayet sistemine karşı çıkıyoruz denilerek, yeni vesayet güçleri oluşturularak, hak arama ve adalet söylemleri suç sayılır olmuştur.

Yıllardır süregelen Kürt sorunu çözümsüzlüğe sürüklenerek, ülkemizin geleceği riske atılmıştır.  Halkların barış ve birlikte yaşama talepleri gündemden çıkarılmak istenmiştir.

Halkımız oluşturulmak istenen korku imparatorluğunun tutsağı haline getirilmek istenmektedir. Kadın cinayetleri artmış ve meslek sahiplerinin mesleklerini icra ederken saldırıya maruz kalarak hayatlarını kaybetmeleri sıradan olaylara dönüşmüş, toplum bunları kanıksamaya başlamıştır.

4 4 4 eğitim modeli ile özgür birey anlayışı terk edilerek, biat kültürü hakim kılınmaya çalışılmak istenmektedir. Ortadoğu’da ve  son olarak Suriye ile savaşın eşiğine getirilen ülkemiz ağır bedeller ödeme riski ile yüz yüzedir.
Bizler onaylamadığımız bu politikalara karşı çıkıyor ve işçi sınıfının ortak sesiyle TAKSİM 1 Mayıs Alanı’nda bunu haykırmak istiyoruz. Sınıf dostları ve sınıf bileşenlerimizle.

YAŞASIN 1 MAYIS! YAŞASIN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!

Belediye-İş
Basın-İş
Deri-İş
Hava-İş
Kristal-İş
Petrol-İş
Tekgıda-İş
Tezkoop-İş
Tümtis
TGS