TOGO AYAKKABI İŞÇİLERİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR SON BULSUN …!

Deri-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan ve işe geri dönmek için sendikalarıyla birlikte işyeri önünde direnişe başlayan Togo Ayakkabı işçileri bu gün bir kez daha gözaltına alındılar. Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları, hukuksuz bir biçimde ücretsiz izne çıkarıldıkları için meşru demokratik haklarını kullanan, işe dönme mücadelesi veren işçilere 13 günde 3. defa reva görülen bu anti demokratik uygulamayı protesto ediyoruz.

Anayasa ve yasalarda yazılı sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeyen, üye işçileri işten çıkaran, yasalarla alay eden işverene karşı kılını kıpırdatmayan kolluk kuvvetleri, işverenin safında yer almakta hiçbir sakınca görmemekte, işçileri taleplerinden ve sendikalarından vazgeçirmek, yıldırmak için sık sık gözaltına almaktadır. Togo Ayakkabı işvereni, yasal hakkını kullandığı için kapıya koyduğu işçilere polis zoru ve şiddeti kullanma yerine sendika hakkına saygı göstermeli, işten çıkardığı işçileri derhal işbaşı yaptırmalıdır.

Bu haksız zorba tutumu kınıyor, Togo Ayakkabı işçileri ve Deri-İş sendikası üzerindeki baskıların son bulmasını talep ediyoruz. Kardeş Deri-İş sendikası ve Togo Ayakkabı işçileri ile dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu