HAVACILIK İŞÇİLERİNİN GREV HAKKINA YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ.

İşçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına karşı topyekun bir saldırı başlatan AKP, şimdi de hava taşımacılığı işçilerinin yasal ve meşru grev hakkını gasp etmeye, bir yasa teklifi ile “havacılık hizmetlerini” grev yasakları kapsamına almaya çalışıyor. “İleri demokrasi”ye geçildiğini iddia eden AKP, çağdaş demokratik hiçbir ülkede bulunmayan, yasakçı, çağdışı bir uygulamayı yasalaştırmak istiyor. Ve bu çağdışı girişime karşı çıkan emekçileri işten çıkarmakla tehdit ediyor.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda ve yerine hazırlanan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda bulunmayan grev yasağını, TİS görüşmeleri devam ederken yasalaştırmaya çalışmak, işçi düşmanlığında sınır tanımazlığın göstergesidir. TİS görüşmelerine açık bir müdahaledir.

AKP, TİS görüşmeleri sırasında hazırladığı bu yasa tasarısı ile işçilere karşı, işverenlerden yana saf tuttuğunu açıkça ilan etmiştir. Artık, çalışma hayatını demokratikleştiriyoruz, yasakları ortadan kaldırdık, çalışma hayatına uluslararası normlar getiriyoruz yalanlarına kimseyi inandıramazlar.

Kanun teklifindeki grevi yasaklama maddesi başta ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartı’na, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ve Anayasa’nın 90. maddesine de aykırıdır.

Hem ulusal yasalara hem uluslar arası sözleşmelere aykırı bu açık hukuksuzluğu, meclis kararı dahi örtemez. Bütün işkollarında grev yasaklarının kaldırılmasını tartışırken meclisin gündemine yeni yasakları getirmek, çalışma barışını dinamitlemekten başka bir anlam ifade etmez.

Bu nedenle, AKP’nin bu çağdışı girişimine sessiz kalmayacağımız bilinmelidir. Kardeş sendikamız Hava-İş’in haklı mücadelesinde yanındayız  ve  bundan sonra da bu çağdışı girişime karşı yapacağı bütün eylemleri destekliyoruz.

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu

Hava-İş Sendikasının İmza Kampanyası