THY Direnişi İşçilerinden AKP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto

29 Mayıs günü havacılık iş kolunda işçilerin grev yapmasını yasaklayan yasaya karşı yapılan basın açıklaması ardından THY 305 kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan Hava-İş üyesi işçiler Atatürk Havalimanı’nda direnmeye devam ediyor.  Direnişteki işçiler direnişin 50. gününde AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir protesto gerçekleştirdiler.

 

Yapılan basın açıklaması ve protestoya, birçok sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi destek verirken, sendikamız TÜMTİS’te Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve merkez yöneticilerinin dâhil olduğu kitlesel bir katılım gerçekleştirdi. Eylem bildirisini THY’de işten çıkarılan işçiler adına Uçuş İşletme Baş Temsilcisi Efem Çaycı okudu. Çaycı, “Bu demokrasi ayıbına ortak olan işverenler, ayıplarını suçsuz insanların ekmeğiyle oynayarak, yasadışı grev ve eylem yapıldığı aldatmacası ile örtmeye çalıştı. Hâlbuki sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev, temel evrensel insan hakkıdır. Hem Anayasamızın 90. maddesi, hem de devletimizce taahhüt edilerek imzalanmış Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 87 ve 98 sayılı sözleşmeleriyle bu haklar güvence altına alınmıştır” dedi. THY direnişinin Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine yeni bir onurlu sayfa eklediğini de konuşmasına ekledi.

 

Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin ise “Bu uygulamalar anti-demokratiktir ve bütün işçi sınıfına karşı yapılmıştır. Dolayısıyla bütün sendikalar ve emek örgütleri durumu böyle değerlendirmeli ve dayanışmayı yükseltmelidir. Hava-İş olarak asla geri adım atmayacağız ve bundan sonra da THY çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren bütün ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere teşekkür ederiz” dedi.

“Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın” sloganlarının atıldığı eylemde mücadelenin süreceği vurgulandı.