Ver.di’den DHL’e Kırmızı Kart

Ekim ayında binlerce Ver.di üyesi Yerel Ver.di İşçi Konseyi’nden  İstanbul’da işten çıkarılan arkadaşlarına nasıl davranıldığını öğrenmek için DHL Leipzig Personel Toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, üyeler işverenin Türkiye’de sendikal faaliyet içinde olanlara nasıl davrandığını duyduklarında şok oldular, Türkiye İş Mahkemelerinin işten çıkarmaları hukuksuz bulmasına rağmen DHL’in işçilerin işe iadesini gerçekleştirmediğini, işten çıkarmaların uyduruk nedenlerle gerçekleştirildiğini ve DHL’in hem ILO sözleşmelerini hem de Türkiye İş Kanunlarını çiğnediğini öğrendiler. Leipzig’deki işçiler duyduklarından Türkiye’deki DHL işçilerinin başka bir nedenden değil, TÜMTİS’e üye oldukları için işten çıkarıldıkları sonucuna vardılar.

Sendikamız genel başkanı Kenan Öztürk’e gönderilen dayanışma mektubunda Ver.di Leipzig ortak düşüncesini paylaştı: DHL’in Türkiye’deki davranışları açık bir şekilde ‘seçilen işveren’ olma hedefini açıkça ihlal etmiştir.

DHL Leipzig dağıtım merkezindeki Ver.di üyeleri işçilerin iş güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması için sendikaya üye olma haklarının DHL tarafından tanınmasını talep etti ve İşçi Konseyi de Türkiye’deki utanç verici davranışları için DHL’e ‘kırmızı kart’ gösterdi.

(Kaynak: Küresel DHL Kampanyası Blog sayfası: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1312)