DHL Direnişine Uluslararası Destek Mesajları

Haksız işten çıkarmalara ve DHL Türkiye’nin sendika karşıtı tutumuna karşı işten çıkarılan işçiler 15 Haziran’dan bu yana direnişlerine devam ediyorlar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında direnişe verilen destek her gün büyüyor. Gelen uluslararası destek mesajlarını buradan takip edebilirsiniz:

 

26.11.2012

İskandinavya Taşıma İşçileri Konferansı geçtiğimiz hafta Norveç’te yapıldı.  Konferansa İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sendikalar ve aktivistler katıldı.

Konferans katılımcıları direnişte olan DHL Türkiye işçilerine dayanışma ve desteklerini göndermek için Oslo Taşıma İşçileri bayrağını imzaladılar ve başarı kazanılana kadar DHL Türkiye işçilerinin yanında olacaklarını belirttiler.

 

 

 

22.10.2012

Deutcshe Post DHL Türkiye’deki sevgili meslektaşlarımız,

Biz (DPDHL Avrupa İşçi Konseyinin 6 üyeli Başkanlık Heyetinin üyeleri) TÜMTİS ve ITF tarafından yürütülen kampanyaya desteğimizi ve dayanışmamızı gönderiyoruz!

Avrupa İşçi Konseyi (EWC) 31 Avrupa ülkesinden 317.000 DPDHL çalışanının kaygılarını temsil ediyor. “EWC Uygulama Anlaşması” gereği Türkiye’den sorumlu değiliz. Ama, 27 Eylül’de yapılan son toplantıda Merkez Yönetime bu süregiden sorunu anlayamadığımızı açıkça belirtme fırsatı bulduk.

EWC ve Merkez Yönetim tarafından imzalanan adı geçen anlaşma giriş bölümünde şu şekilde ifade ediliyor: “Grup bütün çalışanların çalışan temsil organları seçme ve atama hakkına saygı gösterir.”

Merkez Yönetimden bu hakkı anlaşmanın kapsamadığı ülkelerdeki DPDHL’deki meslektaşlarımız için de garanti altına almasını istedik. Ayrıca yaşanan anlaşmazlığı TÜMTİS’in ve çalışmalarının tanınacağı barışçıl bir şekilde sona erdirmelerini talep ettik.

Başarılar diliyoruz.

EWC Başkanlık Heyeti adına
Elmar Kallfelz
Başkan

22.10.2012

Sevgili Kenan Öztürk

Avusturyalı İşçiler Sendikası ve Avustralya çapında 140.000 üyemiz adına, DHL Türkiye’de işçilerin hakları için devam ettirdiğiniz mücadelenize destek ve dayanışmamızı gönderiyoruz.

İşyerinde bir sendika tarafından temsil edilme temel hakkı ulusal sınırları aşan bir haktır. Türkiye DHL’in uygulamaları kabul edilemez ve küresel sendikal hareket DHL’i bu davranışlarından sorumlu tutmak durumundadır.

Birlikle,

Paul Howes

Ulusal Sekreter

12.10.2012

Değerli kardeşlerim,

Avustralya Denizcilik Sendikası (MUA) ve Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) adına Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ve tek bir nedenden dolayı, sadece temel insan hakkı olan tehdit ve işten çıkarılma korkusu olmadan sendikaya üye olma haklarını istedikleri için haksız işten çıkarılan DHL işçilerine tam desteğimi sunuyorum.

İşçilerin işe iadesi ve uluslararası sözleşmeler ve şirketin kendi kurumsal sorumluluk ilkelerine uygun olarak sendikaya üye olabilme taleplerini biz de destekliyoruz.

ITF genel başkanı ve Liman İşçileri bölümü başkanı olarak, bütün ITF üyelerini TÜMTİS’deki kardeşlerimize dayanışma mesajı göndermeye ve dayanışmaya çağırıyor olacağım. MUA ve ITF olarak insan onuruna yakışır iş, ücret ve itibar için sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma, işçiler ve ailelerine saygı gösterilmesi için yürüttüğünüz mücadelenizde sizinle birlikteyiz.

Birlik ve beraberlikle

 

Paddy Crumlin

MUA Ulusal Sekreteri

ITF Genel Başkanı

11.11.2012

Değerli yoldaşlar,

Vanuatu Ulusal İşçi Sendikası olarak işten çıkarılan işçiler konusundaki duruşunuzu ve sendikal örgütlenme cesaretinizi anlıyoruz ve destekliyoruz. DHL yönetiminin bu gaddar uygulamalarına devam etmesine izin verilemez.

DHL Türkiye’deki çalışmalarının sorumluluğunu almalıdır ve küresel bir işveren olarak verdiği taahhütlerini yerine getirmelidir.

Dayanışmayla

Ephraim Kalsakau

Ulusal Finans Direktörü

Vanuatu Ulusal İşçi Sendikası

 

10.10.2012 

DHL’in önünüze geçmesine izin vermeyin!!!

Finlandiya’da çalışan DHL işçileri olarak mücadelenizin bütün dünyadaki iş hayatı politikalarında farklılık yaratmasını umut ediyoruz. Sendikalar işçilerin büyük şirketlere karşı durabilmesinin tek yoludur.

Jan-Erik Andersson

 

 06. 10. 2012

San Jose, Costa Rica’da bir toplantıda bir araya gelen Orta Amerika ve Kolombiya Posta, Lojistik ve Taşıma İşçileri sendikaları Türkiye’de DHL tarafından işten çıka

rılan işçiler ile dayanışma sözü vermektedir ve TÜMTİS sendikasının vermiş olduğu mücadeleyi desteklemektedir.

DHL Türkiye’de ve dünyanın her yerinde çalışan işçilerin haklarına saygı göstermelidir! DHL’in kurumsal sorumsuzluğu son bulmalıdır!

Alan Tate
Kampanyalar Yöneticisi- UNI SCORE

 

 

 

17.09.2012

Taşıma İşçileri Sendikası

DHL Lojistik

Pb.189 Alnabru
0614 OSLO

Norveç

Oslo

 

DHL Lojistik Taşıma İşçileri Sendikası Ulven şubesi taşıma işçileri olarak sendikaya üye olma hakkı için verdiğiniz mücadelenizde sizleri destekliyoruz.

Şirketin örgütlü işçileri işten çıkarmış olması kabul edilemez. Bizim yerel Taşıma İşçileri sendikamız da örgütlenmek için yıllarını harcadı ve biz dünya çapında taşıma işçilerini desteklemeyi hakkımız ve sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Geçen yıl işyeri temsilcimiz işten çıkarıldığında TÜMTİS bize destek vermişti. Ulaşan pek çok destek mesajı bizim için ve mücadele için çok önemliydi.

Eğer başarıya ulaşmak konusunda katkı sağlayabileceğimiz herhangi bir şey olursa lütfen bilgi verin.

Birimize yapılan haksızlık, hepimize yapılmış demektir!

 

Dayanışmayla

DHL Lojistik Taşıma İşçileri Sendikası Ulven Şubesi

 

 

12.09.2012

Biz, Norveç Taşıma İşçileri Sendikası olarak şu anda Türkiye’de sendikaya üye olma hakları için mücadele eden ve DHL Türkiye tarafından işten çıkarılan işçiler ile aynı ETF/ITF ailesinin üyesiyiz.

Bu mektubu DHL Türkiye’nin işçilerin tehdit veya işten çıkarılma korkusu olmaksızın sendikaya üye olma haklarını aktif olarak engellemesini şiddetle kınamak için yazıyoruz. Biz de Monica Okpe vakasında DHL’in sendika aktivistlerine karşı nasıl davrandığını tecrübe ettik, ve Türkiye sendikasındaki yoldaşlarımızın mücadelesinin doğasını kesinlikle anlıyoruz.

Bizler Türkiye işçi sendikası Tümtis’in anlaşmazlığı çözmek için akılcı diyalog çabalarına rağmen yönetimin Tümtis’e üye olan işçileri ya Tümtis’ten istifa edersiniz ya da işinizi kaybedersiniz diyerek tehdit etmesi karşısında dehşete düştük.

Bizler DHL’in işten çıkarılan işçileri işe iade etmesini ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 87 nolu sözleşmesi ve DHL’in kendi Kurumsal Sorumluluk (KS) ilkelerine uygun olarak işçilerin örgütlenme hakkını yerine getirmesine izin vermesini talep ediyoruz.

Dünya çapında pek çok taşıma işçisi sendikası ile birlikte ETF ve ITF’e bağlı sendikalar olarak Türkiye’deki yoldaşlarımız ve ailelerinin mücadelesi ile omuz omuza duruyoruz.

 

Dayanışma ile

Norveç Taşıma İşçileri Sendikası

Roger Hansen

Başkan

28.08.2012

Danimarka Kopenhag’da 3F Bygge, Jord og Miljø (BJMF) sendikasında örgütlenen yapı işçileri DHL Danimarka’nın sponsoru olduğu geleneksel yarışa katıldılar. Yarışa katılan işçiler üstünde “Türkiye’deki sendikanın DHL ile olan anlaşmazlığı için koş” yazan bu tişörtleri vardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2012

DHL Türkiye’deki bütün işçilere,

Bu mektubu işçilerin korkutulmadan ve işten çıkarılmadan özgürce sendikaya üye olma haklarının DHL Türkiye tarafından engelleniyor olmasını şiddetle kınamak için yazıyoruz.

Ayrıca TÜMTİS’in sorunu duyarlı bir diyalog ile çözüme kavuşturma çabalarına rağmen, yönetimin TÜMTİS ile bağı olan işçilere ya sendikadan istifa edersiniz ya da işinizden olursunuz şeklinde baskıya devam etmesi bizi dehşete düşürdü.

İşten çıkarılan işçilerin geri alınmasını, bütün işçilerin ILO’nun 87 nolu sözleşmesi ve şirketin kendi Kurumsal Sorumluluk (KS) ilkelerinin de gerektirdiği gibi özgürce örgütlenmesine izin verilmesini talep ediyoruz.

Kardeşlerimizi desteklemeye hazırız, el ele vererek başarabiliriz.

 

Hussain Ghuloom

Genel Sekreter

DHL Sendikası

Bahreyn