ITF ve UNI’den Deutsche Post DHL CEO’su Frank Appel’e Mektup

ITF_logouniglobalunion154 ülkede 4,5 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu – ITF genel başkanı Paddy Crumlin ve 150 ülkede 20 milyon hizmet sektörü işçisinin temsilcisi olan UNI Küresel Sendikası genel başkanı Joe De Bruyn, 21 Ocak 2013 tarihinde İsviçre, Davos’ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu öncesinde cevaplanmak üzere Deutsche Post DHL CEO’su  Frank Appel’de dün bir mektup gönderdi.

Her iki federasyon da DHL Türkiye’de yaşanan sorunları üye sendikaları ile birlikte yakından takip etmeye ve yeni eylem takvimleri oluşturmaya devam ediyor.

Mektubun tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

Sayın Dr. Appel,

Size Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu ve UNI Küresel Sendikası’nın genel başkanları olarak yazıyoruz. Aynı zamanda kendi ülkemiz Avustralya’da da, Bay Crumlin Deniz İşçileri Sendikası Ulusal Sekreteri ve Bay De Bruyn SDA (Market, Dağıtım ve Birleşik İşçiler Sendikası) genel başkanı, önemli sendikaları temsil ediyoruz.

Sizin de farkında olduğunuz gibi, DHL Türkiye’de 23 işçinin işten çıkarılması ile sonuçlanan DHL Türkiye Tedarik Zinciri örgütlenme çalışmasını yürüten TÜMTİS sendikasına karşı cezalandırıcı ve hukuksuz bir kampanya yürütülmekte olduğuna dair kanıtlar ITF ve UNI Küresel Sendikası tarafından koordine edilen bütün dünyadan sendikaları ciddi endişeler içine sürüklemiştir. Bu durumun kanıtlarına Profesör John Logan tarafından hazırlanan ‘Saldırgan ve Hukuksuz: Deutsche Post DHL’in Türkiye’deki Uygulamalarına Dair Rapor’da verilmiştir.

30’dan fazla ülkede ve dünyanın bütün bölgelerinde ITF ve UNI ailesine üye Posta, Lojistik, Karayolu, Demiryolu, Havacılık ve Denizcilik sektöründeki sendikalar 12 Aralık 2012 Küresel Eylem Günü’nde DHL Türkiye işçileri ile dayanışma için eylemler yaptı. Samsun, İstanbul ve Ankara DHL depolarında işçilerin yeni kurulan Taşıma-İş sendikasına üye olmaya zorlandığı ve aksi takdirde işten çıkarılmakla tehdit edildiklerine dair yeni ortaya çıkan kanıtlar da bizi ayrıca endişelendiriyor. Bu DHL’nin işçilerin kendi seçimleriyle bir sendikaya katılmalarının önüne geçiyor olmasından başka bir anlama gelmiyor. Şirketin Türkiye’deki bu eylemleri, şirketin politikalarına ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nin de içinde bulunduğu uluslararası standartlara tam karşıt bir durum sergiliyor. Alman hükümetinin uygun Alman ofisine Türkiye’de ve dünyanın diğer yerlerinde Rehber’i ihlal eden bu davranışları belirten bir şikâyet oluşturuldu.

Sizi şiddetle 23 sendika üyesini işe iade etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Tümtis’in DHL Türkiye Tedarik Zinciri’nde yetki alması ve Toplu İş Sözleşmesi konularında ciddi bir diyalog kurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca bizim DHL’yi işçi hakları konusunda güvenilir ve şeffaf kurumsal sosyal sorumluluk örneği olarak gösterebilmemize olanak sağlayacak, dünyanın her yerindeki DHL operasyonlarındaki işçilerin hakları konusunda bir Küresel Çerçeve Anlaşmasına dönüştürülecek bir diyalog başlatılmasını istiyoruz. Şimdinin şartları altında bu mümkün görünmüyor ve bizi bu alandaki politikalarınız konusunda farklı yorumlar yapmak zorunda bırakıyor.

ITF, UNI ve diğer üyelerimiz kesinlikle TÜMTİS sendikamızın DHL’de çalışan işçileri temsil etmek için yürüttüğü örgütlenme kampanyasının destekçisidir ve bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edecektir.

ITF, UNI ve üye sendikalar iyi ve adil sanayi ilişkileri konusunda taahhütte bulunmuştur. Biz aynı zamanda hem Deutsche Post DHL hem DHL işçileri, ITF üyeleri ve UNI’ye bağlı sendikalar için de büyük bir değeri olduğuna inandığımız karşılıklı saygı iklimi ve istikrarlı sanayi ilişkileri çevresi yaratma konusunda da taahhüt veriyoruz. Türkiye’de verdiğimiz bu değerin açık kanıtı hem işveren hem de çalışanlar için yararlı olan istikrar ve karşılıklı saygı ortamının oluşturulduğu UPS örneğidir. Sizden de benzer bir anlayış bekliyoruz.

Davos’da gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu öncesinde, bizler 21 Ocak 2013’de Deutsche Post DHL konusunun da konuşulacağı Küresel Sendikalar Konseyi toplantısına katılacağız. Bu toplantının gerçekleşmesinden önce sizden haber almayı umut ediyoruz.

Saygılarımızla,