İşçi Gücü Dergimizin Yeni Sayısı Çıktı

DSC09938(28.02.2013) Sendikamız yayın organı İşçi Gücü’nün 32. sayısı çıktı. Kargo örgütlenmesini kapağına taşıyan dergimiz yeni sayısında özellikle büyük kargo şirketlerinde örgütlenme sorununa ilişkin geniş bir perspektif sunuyor.  Dergiye, sitemizdeki İŞÇİ GÜCÜ DERGİSİ butonuna basarak da ulaşılabilir.  

 

Uzun sayılabilecek bir aradan sonra yayın hayatına kaldığı yerden devam eden İşçi Gücü, Şubat 2013 sayısında sendikal örgütlenmede özellikle de kargo sektöründe örgütlenme sorununa ilişkin geniş bir perspektif sunuyor.

Sendikamız Genel Başkanı Kenan Öztürk, üyelerimize seslendiği başyazısında, dünyada 70 milyon emekçinin işsiz kalmasına yol açan ekonomik krizin halen sürmekte olan etkilerine, Ortadoğu’daki savaş politikalarına ilişkin değerlendirme yaparken, Türkiye’nin komşu halklarla dost olması gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye’de emekçilerin haklarına yönelik yeni saldırılara da değinen Genel Başkan Öztürk, “Kazanımlarımızla Yetinmeden Yeni Başarılara” başlığını taşıyan yazısında kararlı ve birleşik mücadelenin önemine de vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Kazanımlarımızı korumak, yeni kazanımlar elde etmek için ne yapmalıyız? Bugünümüzü daha yaşanır kılıp çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için ne yapmalıyız? Emekçilerin birleşik, örgütlü ve kararlı mücadelesi dışında bir yol yok. Böyle bir mücadele hattı örülmeden, ne patronların aşırı kâr hırsının sonucu olan kölelik koşulları istenir ölçüde düzeltilebilir ne de iktidarların emekçilerin genel çalışma ve ücret koşullarına, sendikalaşmaya ve emeklilik vb. haklarına yönelik olumsuz düzenlemelerinin önüne geçilebilir.”

Özellikle çok uluslu şirketlerin stratejik olarak gördüğü kargolardaki örgütlenme sorunu, UPS kargoda elde edilen sendikal kazanımlar ile DHL’deki örgütlenme sürecine ilişkin sorulara da yanıt veren Genel Başkanımız Kenan Öztürk, artık tüm kargolarda örgütlenmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Yıldırım, DHL işçilerini sendikamızda birleşmeye çağırdığı yazısında, Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş’in işçileri bölen tutumunu eleştirirken DHL’de sendikal rekabetin olmadığını yapılanların sınıfa ihanet olduğunun altını çiziyor. Yıldırım “Öz Taşıma-İş işveren eliyle taşımacılık işçilerinin ekmeğine kan doğruyor. İşçilere değil işverene göğsünü siper ederek direniş kırıcılığı yapıyor. İşçiler, bu ihanet şebekesine boyun eğmemelidir. Kendi tecrübelerine güvenip aralarına hainleri sokamadığında elde edemeyeceği başarı, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Yeterki birleşelim. Sendikamızda birleşmiş binlerce işçi sektörde en iyi haklara sahip. DHL işçileri de aynı yoldan yürümelidir” diyor.

Genel Sekterimiz Gürel Yılmaz “Sendikalar Yasası Ne Getiriyor?” başlıklı yazısında emekçilerin beklentileri ve Meclisten geçen yeni sendikalar yasasını değerlendirirken, Av. Fevzi Saygılı da Ankara Şube yöneticilerimize verilen ağır cezaların sendikacılık faaliyeti açısından ne anlama geldiğini irdeliyor.

Geçtiğimiz yıl havacılık işkoluna getirilen grev yasağı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin’in sürece ilişkin değerlendirmesine yer veren İşçi Gücü’nde ayrıca Araç Muayene İstasyonları ile İstanbul Trafik Vakfı’nda TİS sürecine ilişkin yazılar da yer almakta.

Prof. Dr. İzzettin Önder’in, milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücret politikalarını “Asgari Ücret” başlığıyla ele aldığı dergimizde ayrıca SGBP Kadın Koordinasyonu’nun gündemi ve DHL direniş alanına yapılan ziyaretler ile uluslararası düzeyde yapılan destek eylemleri ve dayanışma mesajlarını görmek de mümkün.