DHL CEOsu Appel’a “TÜMTİS’le Ne Zaman Anlaşacaksınız” Sorusu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(11.04.2013) Almanya-Dortmund Ticaret Odası (IHK) tarafından düzenlenen toplantının katılımcıları arasında yer alan DHL şirketi protesto edildi. Toplantının yapıldığı salon önünde eylem yapan Dortmundlu emek örgütleri Türkiye’de sendikalı işçiyi işten çıkaran DHL’yi uluslararası normlara uymaya davet etti. Konferansın yapıldığı salona giren sendikacılar DHL CEOsu Frank Appel’a, “ILO normlarına uyup ne zaman TÜMTİS’le anlaşacaksınız” sorusunu yöneltti.

Dortmund’da DHL’yi Protesto Eylemi

Yasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan DHL işçilerinin direnişinin 299. gününde de dayanışma eylemi vardı. Eylemin adresi bu kez Almanya’nın Dortmund kentiydi. Dortmund Ticaret Odası’nın “Yöneticiler Sorulara Cevap Veriyor” adıyla 10 Nisan 2013 tarihinde düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan DHL CEOsu Dr. Frank Appel protesto ile karşılaştı. Sendikamız üyesi DHL işçilerinin örgütlenme mücadelesini desteklemek ve DHL’yi protesto etmek için toplantının düzenlendiği konferans salonu önünde bir araya gelen Dortmundlu sendikacılar burada bir açıklama gerçekleştirdi.

Ver.di sendikası, NGG ve DGB Dortmund bölge şubelerinin çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme, Ver.di Bölge Başkanı Michael Bürger, Taşımacılık Sekreterleri Jutta Krause, Dietmar Delibor, NGG bölge Baskanı Manfred Strater, Zaide Torun, DGB Bölge Başkanı Jutta Reiter ve Fatih Ece de katıldı. Göçmen örgütleri olarak ATİK Genel Başkanı Süleyman Gürcan, Bir-Kar’dan Baki Gök ve DIDF yönetiminden Serdar Derventli de eyleme destek verdi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA‘DHL Uluslararası Normları Çiğniyor’

Ver.di Bölge Başkanı Michael Bürger burada yaptığı açıklamada, “DHL uluslararası normları çiğnemektedir. Siyasi iktidar ile anlaşarak bir paravan sendika kurdular. TÜMTİS’deki arkadaşlarımız işten çıkarıldı. Bu işçiler derhal işlerine dönmeli ve ILO standartlarına uyarak TÜMTİS’le toplu sözleşme imzalanmalıdır. Tüm gücümüzle kardeş sendikamızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
NGG Dortmund’dan Selahattin Yıldırım da, ” Uluslararsı emek hareketi ve dayanışma açısından anlamlı bir eylem gerçekleştirildi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu eylemler merkez postanelerinin önünde tekrarlanabilir. DHL siyasi iktidarla ortak çalışarak hem ILO sözleşmelerini hem de Alman anayasasının prensiplerini ayaklar altına almıştır” diye konuştu. Eylemde, “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” sloganı atıldı.

Dr.Appel’a DHL Sorusu

Daha sonra, yaklaşık 150 işverenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının yapıldığı konferans salonuna giren Ver.di’den Dietmar Delibor ve NGG’den Selahattin Yıldırım, DHL CEOsu Dr. Appel’a “Yatırımcı şirketler gittikleri yere bir kültür de götürüyor. Alman anayasası örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşmeyi çok açık formüle eder. Bu konuda fikriniz nedir? TÜMTİS ile ILO normları zemininde ne zaman bir anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorsunuz” sorusunu yönelttiler.

Appel, sendikacıların sorusuna, “Sorunu yakın bir zamanda çözmeye çalışacağız” cevabını verdi.

Dortmundlu sendikalar DHL işçileri ve sendikamız TÜMTİS’le dayanışmaya devam edeceklerini açıkladılar.