Araç Muayene İstasyonlarında TİS İmzaladık

tis-1(01.07.2013) Sendikamız TÜMTİS, TÜVTÜRK Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım İşletim A.Ş’de sürdürdüğü örgütlenme çalışmasını tamamlayarak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile taçlandırdı.

 

 

 

Sendikamız ile TÜVTÜRK Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım İşletim A.Ş işvereni arasında, 28 Haziran 2013 tarihinde Mersin’de imzalanan ilk toplu iş sözleşmesinde önemli kazanımlar elde edildi.

tis-2Genel üye toplantıları yapılarak ve üyelerimizin tamamına yakınının onayı alınarak imzalanan 1. Dönem toplu iş sözleşmesi, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan, Şube Yönetim Kurulu üyemiz M.Yaşar Aktekin ve Av. Cüneyt Durnaoğlu’nun katılımı ile imzalandı. Toplantıda işveren tarafını Genel Müdür M. Ahmet Bulgurlu, Genel Müdür Yardımcısı Naci Menteş, İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Yılmaz ile Av. Ozan Varal temsil etti.

Araç muayene istasyonlarında sürdürdüğümüz ısrarlı bir örgütlenme çalışması sonucunda, 26 Aralık 2012 tarihinde TİS yetkimiz kesinleşmiş, bu aşamadan sonra sendikamız ile işveren arasında 14 Ocak 2013 tarihinde toplu sözleşme görüşmelerine başlanmıştı. Görüşmelerin 164. gününde ise toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış oldu.

Ücretlere % 32 Oranında Zam

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak bu ilk sözleşme ile üyelerimizin mevcut ücretlerine 1. yıl: araç muayene uzmanlarına % 27, müşteri kabul görevlisi destek personeli ve eksoz emisyon teknikerlerinin ücretlerine % 24 oranında zam yapılması imza altına alındı. Ayrıca sözleşmenin 1. ve 2. yıllarında 1net maaş, 3. yılında ise 2 net maaş tutarında ikramiye ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Toplam ücretlere net olarak % 32 ile % 32.8 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Fazla Mesai Ücreti 

Yapılan sözleşme ile fazla çalışma ve mesai ücretinin % 70 zamlı ödenmesi imza altına alındı. Ayrıca, ulusal ve dini bayramlar ile hafta tatilinde üyelerimizin çalıştırılması durumunda 2 yevmiye tutarında fazla mesai ücreti %100 zamlı olarak ödenmesinde anlaşmaya varıldı. Bunun yanı sıra, 2012 yılına ait tüm üyelerimize net 350 TL. ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sosyal Haklarda Önemli Kazanımlar

Sosyal haklarda da önemli kazanımlar elde edildi. Yıllık izinlerde iyileştirmeler yapılırken; çocuk, eğitim, yakacak ve giyim yardımını içeren maddelerde anlaşmaya varıldı. Buna göre;

 • İş yerinde yemek yiyemeyip, perhizli olan ve oruç tutan üyelerimize günlük 5 TL yemek yardımı yapılacaktır.
 • Üyelerimizin öğrenimlerine devam eden her bir çocuğu için her sözleşme yılında bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda net öğrenim yardımı yapılacaktır.

– İlköğretimde okuyan her çocuk için 75,00 TL.

– Lise ve dengi okullarda okuyan her bir çocuk için 100,00 TL.

– Fakülte ve yüksek okullarda okuyan her bir çocuk için 125 TL.

 • Yeni evlenen üyelerimize 1 adet Cumhuriyet altını evlenme yardımı yapılacaktır. Eşlerin her ikisinin aynı iş yerinde çalışması halinde yardım, her iki çalışana da ödenecektir.
 • Üyelerimizin eşinin ve kendisinin doğum yapması halinde, 2 çocuk ile sınırlı olmak kaydıyla her çocuk için işverence 1 çeyrek altını doğum yardımı yapılacaktır.
 • Üyelerimize sözleşmenin birinci yılında 50,00 TL, ikinci ve üçüncü yılında 100 net yıllık izin yardımı ödenecektir.
 • Ramazan ve Kurban Bayramlarında 100’er TL’lik, Yılbaşında ise 70 TL’lik gıda yardımı yapılacaktır.
 • Esnek çalışma ile telafi ve denkleştirme çalışması kaldırılarak, fazla çalışmanın ücreti %70 zamlı ödenecektir.
 • İşçinin kendisinin vefatı halinde 2.000 TL iş kazası sonucu vefatı halinde 4000 TL; eş, çocuk, anne, baba ölümü halinde 500 TL; net cenaze yardım yapılacaktır.
 • Üyelerimize 100 TL evlilik yıl dönümü yardımı yapılacaktır.
 • Müşteri Kabul Görevlisi olarak çalışan üyelerimizin her yıl için 3 defaya kadar 1 muayene ücretini aşmamak kaydıyla sehven yapılan kasa açıkları işveren tarafından karşılanacaktır.
 • Mobil İstasyonlarda görevli üyelerimize mobilde görevli oldukları her gün için 45 TL, konaklamaları durumunda ile ve 20 TL ödenecektir.
 • Servislerden yararlanamayan üyelerimizin işe gidiş-dönüş ücretleri, belediye otobüs taşıma ücretleri uyarınca işverence karşılanacaktır.
 • Giyim ve Koruyucu Eşyaların sayıları artırılmıştır.

Yıllık ve sosyal izinlerde ise şu kazanımlar elde edilmiştir;

 • Yasal izin sürelerine 4’er iş günü ilave edilmiştir.
 • Üyelerimizin evlenmesi durumunda 7 gün, eş ve çocukların ölümü halinde 7 gün, anne, babanın ve kardeşin ölmesi halinde 3 gün, eşinin doğum yapması durumunda 3 gün, bakmakla yükümlü olduğu kimselerin oturduğu yerin yangın, sel, heyelan ve deprem gibi olaylara maruz kalması halinde 7 güne kadar ücretli izin verilecektir.
 • İş güvencesi maddesi getirilerek, Disiplin Kurulu’nun oy birliği kararı olmadan işçi çıkarılmayacaktır. (Disiplin Kurulu 2’ şer kişi olmak üzere toplam 4 kişiden oluşacak.)

toplantiSendikamızda Örgütlenmeye!

Sendikamızın ve üyelerimizin başarısı olan bu sözleşmeden alacağımız güçle, sendikamız diğer araç muayene istasyonlarında örgütlenme çalışmalarına hızla devam edecektir. Ülke genelindeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nda çalışan kardeşlerimizi Anayasal ve demokratik hakkını kullanarak sendikamız TÜMTİS’te örgütlenmeye davet ediyoruz.

Araç Muayene İstasyonları

2007 yılında özelleştirilerek işletme hakkı 20 yıllığına Doğuş Holding, TÜVSÜD ve Bridge Point tarafından oluşturulan üçlü konsorsiyuma (şirketler birliği) devredilen 200’den fazla Araç Muayene İstasyonunda 3 bine yakın işçi çalışıyor. Birçok bölgede iş ortağı adı altında 46 ayrı alt işverenin çalıştırdığı Araç Muayene İstasyonlarının her biri ayrı birer işletme gibi çalışmaktadır.