Avrupalı Parlamenterlerden DHL Önergesi

 ap_1(03.07.2013) Örgütlenmemizin sürdüğü uluslararası kargo ve lojistik şirketi DHL’de yaşanan işçi kıyımı ve hak ihlalleri Avrupalı Parlamenterler tarafından verilen soru önergesiyle Avrupa Parlamentosu (AP) gündemine getirildi.

AP vekillerinden Jutte Steinruck (Sosyalist ve Demokrat Grup-Almanya) tarafından Avrupa Komisyonu’na verilen yazılı soru önergesinde “Komisyon, Deutsche Post-DHL gibi dünyanın pek çok ülkesinde işçilerin insan haklarını sistematik olarak ihlal eden Avrupalı şirketler için neler yapacak?” sorusu yer aldı.

DHL gibi Avrupa şirketlerinin temel insan hakları ve çalışma standartlarını uygulamadaki başarısızlıklarının bütün Avrupalı şirketleri ve kurumları itibarsızlaştırdığına vurgu yapılan yazılı önergede, “Komisyon söz konusu bu şirketlerin davranışlarını ne ölçüde denetliyor?” diye soruldu.

DHL’de işten çıkarılan işçilerle ilgili mahkemelerin vermiş olduğu kararlara da değinilen ve bir rapor halinde Komisyona sunulan soru önergesinde şöyle denildi:

Avrupa Şirketlerinin Dünyada Davranışları

Son zamanlarda Avrupa şirketlerinin dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle ILO’nun örgütlenme ve toplu sözleşme hakları konusunda 87 ve 98 nolu sözleşmelerinde yer alan haklar gibi temel hakları ihlal ettikleri konusunda kaygılar dile getiriliyor.

Küresel sendika federasyonları UNI Küresel Sendikası ve Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF), Deutsche Post DHL’nin, büyük Alman şirketi, dünyanın birçok ülkesinde sistematik olarak işçi haklarını ihlal ettiklerine dair raporlar yayınladı. DP-DHL, DHL Türkiye Tedarik Zinciri’nde örgütlenmeye çalışan 36 işçiyi işten çıkardı. Türkiye mahkemeleri görülen 12 davada işçilerin lehine karar verdi ve son dört kararda işçilerin yasalara uygun olmayan şekilde sadece sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına karar verdi.

DP-DHL ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde de iş yasalarını ihlalden suçlu bulundu. Son olarak Nisan 2012’de işçiler iş dışı zamanda çalışma arkadaşlarına sendikalaşmanın faydaları hakkında bilgi vermekten alıkoyduklarında suçlu bulundular.

UNI ve ITF Alman Hükümeti’ne Deutsche Post DHL’nin OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir şikâyette bulundular.

Komisyon,  Avrupa şirketlerinin temel uluslararası insan hakları ve çalışma standartlarını uygulamadaki başarısızlıklarının bütün Avrupalı şirketleri ve kurumları itibarsızlaştırdığına katılıyor mu?

Komisyon, özellikle şirketlerin temel uluslararası ve Avrupa insan hakları standartlarını ihlal ettiği bilenen yerlerde Avrupalı şirketlerin Avrupa dışındaki davranışlarını ne ölçüde denetliyor?

Komisyon Deutsche Post DHL gibi dünyanın pek çok ülkesinde işçilerin insan haklarını sistematik olarak ihlal eden Avrupalı şirketler için neler yapacak?

apDHL Örgütlenmesine Destek Sözü

AP’de grubu bulunan sosyalist ve demokrat milletvekilleri, geçtiğimiz Haziran ayında Sendikamız Genel Başkanı Kenan Öztürk ile Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) ve UNI Küresel Sendikası temsilcileriyle, DHL Türkiye örgütlenmesi kampanyasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya başkanlık yapan AP Vekillerinden Evelyne Gebhardt, sendikal hakların güvence altına alınması konusunda girişimde bulunacaklarını ve DHL Türkiye’de yaşanan ihlalleri AP gündemine getireceklerini ifade etmişti.