H.B.N Gülen Nakliyat’da Grevdeyiz!

hbn grev(12.07.2013) İşverenin toplu iş sözleşmesi talebimize yanıt vermediği H.B.N Gülen Nakliyat Ambarı’nda, sendikamızın aldığı grev kararı uygulanmaya başlandı. Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ile sendikamız üyesi ambar işçileri ve ailelerinin katılımıyla Bursa’daki H.B.N Gülen Nakliyat işyerine grev pankartı asıldı.

 

Sendikamız TÜMTİS, İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren H.B.N Gülen Nakliyat ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde başlattığı örgütlenme çalışmasını 2012 yılında tamamlayarak çoğunluk tespiti için başvuruda bulunmuştu. Yetkimizin 2013 yılında kesinleşmesinin ardından toplu sözleşme açısından yasal süreç başlamış ve toplu iş sözleşmesi taslağını işverene sunmuştuk.

hbn grev_1

İşveren Görüşmeye Yanaşmadı

Ancak işveren toplu iş sözleşmesi talebimize olumlu yanıt vermedi. Toplu sözleşme prosedürü süresince yalnızca bir kez görüştüğümüz H.B.N Gülen Nakliyat işvereni, ortaya koyduğumuz toplu sözleşme taslağını değerlendirmeye alacağını ve neticeyi sendikamıza bildireceğini ifade etse de o günden sonra yaptığımız tüm çağrılara yanıt vermedi.

Gerek arabulucu aşamasında gerekse de Çalışma Bölge Müdürlüğü aracığıyla yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalınca sendikamız grev kararı almak zorunda kaldı.

Alınan grev kararı 11 Temmuz 2013 tarihinde fiilen uygulanmaya başlandı.

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Bursa Şube Başkanımız Özdemir Arslan ve Türk-İş Bursa 8. Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir ile ambar işyeri temsilcilerimizin katılımıyla H.B.N Gülen Nakliyat işyerine grev pankartı asıldı.

Daha İyi Bir Ücret ve Güvenceli İş Talebi

İşverenin görüşmeye yanaşmadığı toplu iş sözleşmesi taslağında, ambar işçilerinin daha iyi bir ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi talepler yer alıyordu. Söz konusu talepler özetle şöyle:

*Günde 14-16 saat çalıştırıldıkları için reel ücretleri asgari ücretin dahi altında olan ücretler yeniden düzenlenmeli ve insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılmalıdır.

*Günde 14-16 saati bulan çalışma saatleri yasalar çerçevesinde düzenlenmeli ve haftalık 45 saati aşmamalıdır.

*Mesai saatlerinde dinlenme hakkı tanınmalı ve dinlenme saatleri yasaların öngördüğü biçimde düzenlenmelidir.

*Çalışma koşulları iyileştirilmeli, işyerindeki koşullar iş sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilmelidir.