Darphane Grevi Kazanımla Sonuçlandı

basin is(14.09.2013) Darphane’de  8 Temmuz günü başlayan grev önemli kazanımlarla sona erdi. Anlaşma sonucunda maaş zammı, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddelerde düzenlemeler yapıldı. 

Basın İş sendikası, Darphane ve Damga Matbaası işyerlerinde 7 ay boyunca yürüttüğü toplu iş sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sonuç elde edemeyince grev kararı almıştı. 8 Temmuz günü uygulanmaya başlanan grev darphane işçisinin kararlı tutumuyla 68 gün devam etti.

Süren grevin ardından anlaşma sağlandı ve imzalanan toplu iş sözleşmesi ile önemli kazanımlar elde edildi.

Toplu Sözleşmede Önemli Kazanımlar

Basın İş sendikası, toplu iş sözleşmesinin ayrıntılarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: 

“Darphane işçisi tarafından büyük bir olgunlukla ve kararlılıkla grevimiz 68 gün boyunca başarı ile sürdürüldü.

68 günlük grevimizin ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerlerimizde pek çok sorunun yaşanmasına neden olan maddelerde yeni düzenlemelere gidildi. Vardiyalı çalışmaların bir haftadan az yapılamayacağı koşulu getirilerek bu konudaki keyfi uygulamaların önüne geçilmiş oldu. Sendika yönetici, temsilci ve üyelerinin güvenceleri daha ileri koşullarda yeniden düzenlendi.

Fazla mesailerde kumanya verilmesi ile ilgili düzenleme toplu sözleşmemize konuldu.

Meslek Hastalıklarını Önleyici Düzenleme

İşe giriş ve çıkışlardaki aramalarda karşılaşılan problemlerin çözümü için, bu aramaların insan onurunu incitmeyecek şekilde yapılması düzenlemesi getirildi. Ayrıca x-ray cihazlarından geçişlerde, bu cihazların kullanım esaslarına uyulma zorunluluğu getirildi.

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleyici düzenlemelere yer verildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uygun düzenlemeler yapıldı.

Ücret Zammı ve Sosyal Yardım

Ücret zammı, sosyal yardım ve olaylara bağlı ödemeler kamu protokolü çerçevesinde düzenlendi.

Bunların yanı sıra Darphane işçilerinin her ay aldığı yüzde 18 oranındaki devam teşvik primleri yüzde 21’e çıkarıldı. Devam teşvik primlerinin alınmasında karşımıza çıkartılan şartlar azaltıldı ve bu primden yararlanma kapsamı genişletildi. Yapılan yeni düzenlemelerle meslek hastalıklarının ve iş kazalarının tanı ve tedavi süreçlerinde devam teşvik primlerinin kesilmesinin önüne geçildi.

Tekel’den Damga Matbaası’na devredilen 75 işçinin intibaklarının yapılması konusunda mutabakata varıldı.”