Türk İş İstanbul Şubeleri: Kıdem Tazminatını Gasp Ettirmeyiz!

Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu, Hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesi planını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı mücadele edileceği ifade edildi.

 

kidem_2

 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Yıldırım, İstanbul Şube Başkanımız Ersin Türkmen de açıklamaya katılarak destek verenler arasındaydı.

Kıdem Tazminatının fona devredilmesi girişimine karşı Taksim Tünel’den Galatasaray Lisesi önüne yapılmak istenen yürüyüş polis barikatı ile engellendi. Platform üyeleri, polisin bu anti demokratik tutumunu oturma eylemi ile protesto etti.

 

kidem_3‘Sessiz Kalmayacağız!’
Oturma eyleminin ardından Yol-İş 1 No’lu Şube Başkanı Erdem Arcan platform adına bir açıklama yaptı. Arcan, Hükümetin amacının, patronları kıdem tazminatı yükünden kurtarmak, esnek ve güvencesiz çalışmanın kurallarını yerleştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AKP Hükümeti, sermaye için dikensiz gül bahçesi yaratmak istemektedir. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, sendikal tazminat için ‘30’dan fazla işçi çalışması’ şartı gibi daha önceki saldırılardan cesaret alan AKP Hükümeti şimdi de kıdem tazminatımıza göz dikmektedir.

Biz işçiler güçlüyüz! Yeter ki gücümüzün farkında olalım. Türk İş İstanbul Şubeler Platformu olarak bu süreçte sessiz kalmayacağız.

Başta konfederasyonumuz Türk İş’in, Genel Kurul kararı olan “genel grev “ hakkını mutlaka kullanmasını istiyoruz.  Bunun takipçisi olacağımız bilinmelidir.
Bugün, tasarının Mecliste görüşülmesinin ertelenmesi gündemdedir. Biliyoruz ki biz hakkımıza sahip çıkarsak bu tasarı geçmeyecektir.”