SGBP: Kırmızı Çizgilerimizden Geri Adım Atmayacağız!

SGBP Dönem Sözcüsü Mustafa Öztaşkın, Hükümeti kıdem tazminatını fona devretme ısrarından vazgeçmeye çağırdı. Öztaşkın, yayımladığı basın açıklamasında “Kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız” dedi.

kidemtazminati

Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Başkanı Mustafa Öztaşkın tarafından yayımlanan basın açıklaması şöyle:

Hükümet kölelik düzenlemelerindeki ısrarından vazgeçmelidir
Kırmızı Çizgilerimizden Geri Adım Atmayacağız!

Ülkemiz tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması gündemi sarsarken, hükümet kıdem tazminatındaki ısrarından ve taşeron istihdamını yaygınlaştıracak kölelik düzenlemelerinden vazgeçmiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in kıdem tazminatında yapılacak yasal düzenlemelerde uzlaşı sağlanmazsa, bu değişikliklerin gündemden kalkacağı yönlü açıklamalarına rağmen 18 Aralık 2013′te toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda bir kez daha tartışmaya açılmıştır.

“Taşeron İşçilerin Sorunları ve Esnek Çalışma” gündemi ile toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda, bu konunun yeniden gündeme gelmiş olması hükümetin kıdem tazminatı, taşeronlaştırma, geçici iş ilişkisi ve esnekleşme başlıklarında sendikalarla bir pazarlık zemini yaratmaya çalışmasının bir işaretidir.

Türk-İş’in kıdem tazminatı ile ilgili Genel Kurulu kararı dururken ve DİSK’in bu başlıktaki mücadele kararlılığı ortadayken, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi’ni hayata geçirmek için başka hesaplar içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan hükümet kanadının bu tavrı, rafa kaldırıldığı iddia edilen kıdem tazminatı düzenlemesinin her an o raftan indirilebileceğini de göstermektedir.

Sendikal Güç Birliği Platformu olarak, kıdem tazminatında haklarımızı geriye götürecek her türlü düzenlemeye karşı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Kıdem tazminatında kırmızı çizgimiz, yalnızca tazminat hesabına konu olan gün sayısına ilişkin değildir. Bu hakkımızın fon adı altında piyasanın insafına bırakılmasına, yararlanma koşullarının zorlaştırılmasına, ancak emeklilikte yararlanılabilecek bir şekilde düzenlenmesine ve iş güvencesi niteliğinin ortadan kaldırılmasına da karşıyız.

Kıdem tazminatında fon sistemine geçişin gönüllü hale getirilebileceği söylemi de, hükümetin uzlaşmacı sendikal yapıların rızasını almak için öne sürdüğü büyük bir aldatmacadır. Kıdem tazminatında mevcut sistemi delecek ve haklarımızı tırpanlayacak herhangi bir düzenleme, kesinlikle tartışmaya açılamaz, pazarlık konusu yapılamaz.

Üçlü Danışma Kurulu’nun aynı toplantısında, üç işçi konfederasyonunun sunduğu ortak taşeron düzenlemesi metninin işveren temsilcileri tarafından kabul görmemesi üzerine Bakan Faruk Çelik’in  taşeron konusuyla ilgili bir taslak hazırlığı yaparak taraflara sunulacağını belirtmesi ise açıkça bir dayatmadır.

Hükümet, ülkeyi bir taşeron cumhuriyetine dönüştürmeye kararlıdır ve işgücünü esnekleştirecek düzenlemelerle kıdem tazminatı sistemini önce delmek, ardından tamamen kaldırmak peşindedir.

Bu kirli saldırılara ve niyetlere karşı, emeğin çıkarlarını savunmak için taviz vermeden sonuna kadar mücadele edeceğimizi duyuruyor, hükümete konfederasyonumuzun kıdem tazminatı konusunda aldığı Genel Kurul kararını hatırlatıyoruz.