DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş’de Toplu İş Sözleşmesi Kazanımla Sonuçlandı

Alman sermayeli bir şirket olan DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş ile sendikamız arasında Toplu İş  Sözleşmesi (TİS) başarıyla tamamlandı. DHL ile imzalanan TİS’e ilişkin Merkez Yönetim Kurulumuz bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:   

dhl3

ÖRGÜTLÜ, BİRLEŞİK VE KARARLI MÜCADELE KAZANDI

 DHL’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAZANIMLA SONUÇLANDI!

Uluslararası lojistik şirketi DHL ile sürdürdüğümüz toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Yaklaşık 2 yıl süren örgütlenme çalışması ile birleşik ve kararlı bir mücadelenin sonucunda toplu sözleşme yetkisini kazandığımız ve 2.200 işçiyi temsilen toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız DHL’de kazanan örgütlü mücadele olmuştur.

DHL’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Yıldırım, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen ile sendikamızın Avukatı Fevzi Saygılı’nın katılımıyla 21 Nisan 2014 tarihinde imzalanmıştır.

01 Ocak 2014-31 Aralık 2015 dönemini kapsayan TİS ile ücretlerde, sosyal haklar ve idari maddelerde önemli kazanımlar sağlanmıştır.

İmzalanan TİS ile sendikal nedenlerle işten çıkarılan işçilerden 25’i geriye dönük 4 aylık ücretleri ile 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren iş başı yaptırılması sağlanmıştır. Sendikamızın tüm çabalarına rağmen, işten çıkarıldıktan sonra kıdem ve sendikal tazminatları ödenen 7 işçiye iş başı yaptırılmamıştır.

Ücretlere toplam giydirilmiş net yüzde 32 ile 46 arasında değişen oranlarda zam alınmıştır. İkinci yıl zammı da enflasyon+2 puan olarak belirlenmiştir.

750 taşeron işçi 01 Nisan 2014 tarihinde kadroya alınmış, ücretleri, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren kadrolu işçilerle eşit seviyeye getirilmiştir. TİS ile alınan ücret zammı kadrolu işçilerle eşit seviyeye getirilen bu ücretlerine yansıtılmıştır.

Sosyal yardımlarda önemli artışlar sağlanmış, yılda 2 ikramiye alınmıştır. Yakacak yardımı 350 TL olurken, Eğitim yardımı; İlkokul 100 TL, Ortaokul 120 TL, Lise 150TL, Yüksekokul 200 TL olmuştur.  Evlenme yardımı 700 TL, doğum yardımı 200 TL, ölüm yardımı 500 TL olmuştur.

 9 TL olan yemek yardımı 12 TL’ye çıkartılmıştır ve kademelere göre en düşük 12 TL olmak üzere 15 TL’ye yükseltilmiştir.

DHL’de toplu iş sözleşmesi üyelerimizin yüzde 90’nın onayı alınarak imzalanmıştır.

 DHL’de Lojistik İşçileri Başarmıştır!

Sendikamızın 2012 yılında başladığı DHL’deki örgütlenme faaliyeti zorlu olmuştur. İşveren sendikamıza üye işçileri işten çıkarmış, istifaya zorlamış, sarı sendikayı kurdurarak örgütlenmemizi engellemeye çalışmıştır.

Ancak bu zorluklar, sendikamızın doğru önderliği ve üyelerimizin kararlı tutumu ile aşılmıştır. Daha önce UPS örgütlenmesinde yaşadığımız “Kargolara sendika girmez” anlayışı burada da pratik olarak yıkılmıştır. DHL’de lojistik ve kargo işçileri kazanmıştır.

Uluslararası İşçi Sınıfı Kazanmıştır!

Sendikamızın DHL’deki bu kazanımı aynı zamanda dünya işçi sınıfının bir başarısıdır. Türkiye’de kardeş sendikalarımızın ve emek örgütlerinin desteği ile büyüyen DHL’deki örgütlenme mücadelemiz, sınırların ötesinde destek bulmuş, dünyanın pek çok ülkesinden taşıma, posta ve ulaşım işçisi sendikamızla ve üyelerimizle dayanışma içerisinde olmuşlardır.

Sendikamızın bağlı bulunduğu Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) ile Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF) ve DHL’nin merkezi Almanya’da örgütlü bulunan Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) bu mücadelenin başarıya ulaşması için sendikamızla ve Türkiye’deki DHL işçisi üyelerimizle ortak mücadele yürütmüşlerdir.

UPS örgütlenmesinin ardından DHL’de örgütlenmesini tamamlayarak kargo ve lojistik sektöründe önemli bir başarı ivmesi yakalayan sendikamız diğer örgütsüz kargolarda da örgütlenme çalışmasını ara vermeden sürdürecektir.

Tüm baskılara göğüs gerip sahte sendika denemesini red ederek sendikamızla birleşen DHL işçisi üyelerimiz başta olmak üzere; bu başarının elde edilmesinde emeği geçen ve katkı sunan uluslararası üst kuruluşumuz ETF ve ITF’ye, Ver.di sendikası ve uluslararası sendikalara, yurt içindeki kardeş sendikalarımıza, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütlerine, aydın, sanatçı ve yazar dostlarımıza ve değerli basınımıza teşekkür ediyoruz.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU