Adana Şube Genel Kurul İlanı


TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI ADANA ŞUBESİ

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI ADANA ŞUBESİ’nin 8. Olağan Genel Kurulu 22.06.2014 tarihinde Saat 10:00’da Seyhan Belediyesi Seyhan Kültür Merkezi (NECİP FAZIL KISAKÜREK SALONU) Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 89 Seyhan / ADANA adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 29.06.2014 tarihinde aynı gündemle aynı saat ve adreste toplanacaktır.

Üyelere ve ilgililere duyurulur

                                  ŞUBE YÖNETİM KURULU
 GÜNDEM:
1. Yoklama ve Açılış
2.  Divan Seçimi ve Saygı duruşu
3.  Açılış konuşması
4.  Konukların tanıtımı ve konuşmaları
5.  Şube Yönetim Kurulu raporlarının okunup görüşülmesi
6.  Seçimler
a)  Şube Yönetim Kurulu
b)  Şube Denetleme Kurulu
c)   Şube Disiplin Kurulu
d)  Üst Kurul Delegelerinin seçimi