ORGİ’DE BAŞARILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

ORDU GİRESUN TAŞIT MUAYENE İŞLETMESİ’NDE TİS GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Sendikamız ile TÜVTÜRK’e bağlı ORGİ-Ordu Giresun Taşıt Muayene İstasyonları İşletmesi A.Ş arasında süren toplusözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ücretlerde ve sosyal haklarda % 25’e ulaşan zam alındı.

Sendikamız, ORGi-Ordu Giresun Taşıt Muayene İstasyonlarında 2014 yılı Şubat ayında tamamladığı örgütlenme çalışmasını 12 Eylül 2014 tarihinde başarılı bir TİS ile taçlandırmıştır.

orgi_sozlesme_22

  1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz ile Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım ve işveren tarafını temsilen Melis Avalin Aygül ile Av. Ali Rıfat Aykan’ın katılımıyla yapılan toplantıda (12.09.2014) imzalandı.

1 Ocak 2014 –31 Aralık 2015 Dönemini kapsayan ve iki yıl olarak akdedilen TİS ile, Adana-İçel-Hatay işletmelerinden sonra Ordu-Giresun araç muayene işletmelerinde çalışan işçilerin de sendikalı, iş güvenceli ve toplu sözleşmeli bir düzene kavuşmaları sağlandı.

TİS ile elde edilen kazanımlar şöyle olmuştur:

İşten Çıkarılan İşçiler Geri Alındı: Örgütlenme döneminde işten çıkarılan 4 üyemiz işe geri alınmıştır. Yürürlük süresinden geçerli olmak üzere diğer sendika üyelerine sağlanan tüm haklardan yararlanacaklardır.

Ücretlerde % 25 Artış Sağlandı: Ücretlere % 25’e ulaşan oranlarda zam alınmıştır. Aynı kıdem yılına sahip olan sendika üyesi çalışanların ücretleri eşitlenmiş, ücret ve nakdi ödemelerin ikinci yıl artış oranları için Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen araç muayene etiketlerine yapılan zam oranı kabul edilmiş, ikramiye sayısının 2’ye çıkarılması imza edilmiştir.

İkramiye:
Birinci yıl için 1 tam maaş, ikinci yıl için 2 tam maaş tutarında ikramiye sağlanmıştır.

Kıdem Tazminatı:
İş Kanunu ile 30 günlük ücret tutarı olarak belirlenen Kıdem tazminatı hakkı 35 günlük ücret tutarına çıkarılmıştır.

Fazla Çalışma Ücretleri:
Fazla çalışma ücretleri % 60 zamlı ödenecektir. Hafta tatilinde fazla çalışma halinde % 100; bayramlarda ise asıl yevmiye hariç 2 yevmiye tutarında zamlı ödenmesi sağlanmıştır.

Sosyal Haklarda Önemli Kazanımlar Sağlandı

Evlenme ve Doğum Yardımı: 1 adet tam Cumhuriyet altını evlenme yardımı verilecektir. Her çocuk için 1 çeyrek Cumhuriyet altını doğum yardımı yapılacaktır.

Ölüm ve Sakatlanma Yardımı: Sendika üyesi işçinin kendisinin vefatı halinde ailesine net 2.000,00 TL; İş kazasına bağlı ölüm halinde ailesine net 4.000,00 TL; yakınlarının ölümü halinde 500,00 TL yardım sağlanmıştır.

Bayram ve Yılbaşı ödeneği: Ramazan ve Kurban bayramlarından 15 gün önce net 150,00 TL gıda yardımı yapılacaktır. Yılbaşında ise 80,00 TL ödenecektir.

Tatil ve İzinler: İş Kanunu ile belirlenen senelik izin sürelerine 4 gün ilave edilmiştir.

Kadın üyelerimize 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 1 günlük ücretli izin hakkı sağlanmıştır.

Hastalık yardımı: Yasa gereği SGK ve işverence ödenmeyen ilk 2 gün rapor süresine ilişkin ücretin işveren tarafından ödenmesi hakkı elde edilmiştir. Hastalanan işçinin iş sözleşmesi 15 ay boyunca feshedilemeyecek. Sağlık kuruluşlarınca tedavi gören yakınları il dışına sevk edilen işçilere bir haftalık ücretli izin hakkı sağlanmıştır.

İşçi sağlığı ve güvenliği: İşçi sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin azami surette sağlanması, iş kazalarının önlenmesi TİS ile güvence altına alınmıştır.

Taşerona Önlem ve Disiplin Kurulu Kararı: Önemli bir kazanım olarak; asıl işin taşeron eliyle yaptırılması, yani taşeronlaştırma yasağı getirilmiştir. Sendika üyeliği ve sendika temsilciliği için ek güvenceler sağlanmış, başkanlığın dönüşümlü olduğu ve eşit oy hakkı olan disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı güvence altına alınmıştır.

Araç Muayene İşletmelerinde Örgütlenmemiz Devam Edecektir

TÜVTÜRK’ün Adana, Hatay, İçel Araç Muayene İstasyonlarında örgütlü bulunan sendikamız, halen yürürlükte olan örnek bir toplusözleşme imzalamıştır.

Sendikamız, ORGİ-Ordu Giresun Taşıt Muayene İstasyonlarında imzalanan toplusözleşme ile örgütlenme başarısına bir yenisini daha eklemiştir.

İşyeri toplantıları, genel üye toplantıları ve anket çalışmaları ile başlatıp üyelerimizle her aşamasını paylaştığımız, birlikte yürüttüğümüz TİS’i üyelerimizin hemen tamamının onayı ile başarı ile sonuçlandırdık.

Sendikamız, örgütlenme önündeki yasal ve fiili engelleri aşarak işkolundaki işyerlerinde ve örgütsüz durumdaki araç muayene işletmelerinde örgütlenme çalışmasını kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.       

MERKEZ YÖNETİM KURULU