Adana ve Ankara’da Kıdem Tazminatı Eylemi

Hükümetin kıdem tazminatı hakkını fona devrederek budamaya yönelik tutumu Ankara ve Adana’da yapılan yürüyüşle protesto edildi.

ankara_1

Ankara’da Güvenpark’a yüründü
Ankara’da Türk-İş’e bağlı sendikalara üye işçiler Kıdem Tazminatının kaldırılmaması için 26.02.2015 tarihinde Kızılay Güvenpark Meydanı’a yürüdü.  Eyleme, Ankara Şubemizin yöneticileri ile işyeri temsilcilerimizle katıldık.

Kıdem tazminatı güvencemizdir
Yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Türk İş Ankara İl Temsilcisi Halil İbrahim Alpoğlu, “Kıdem tazminatı işçi sınıfına gelecek nesillere devredilmek üzere emanet edilen bir haktır. Kimse bu hakka el uzatmaya kalkmasın. Kıdem tazminatı geleceğimizin umudu, güvencesidir. Kıdem tazminatı Türk İş’in ve işçi sınıfının kırmızı çizgisidir” dedi.

adanaAdana’da eylem
Adana’da İnönü Parkı’nda kitlesel basın açıklaması yapıldı. Adana Şubemizin yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimizin katıldığı eylemde konuşan Türk-İş Adana Temsilcisi Edip Gülnar, “Kıdem tazminatı hakkının budanması, yarıya indirilmesi, ısıtılıp ısıtılıp işçinin karşısına çıkarılıyor. Kıdem tazminatı yaklaşık 80 yıllık bir uygulamadır” dedi.

adana_1Hak kaybı düzenlemesi kabul edilemez
Hak kayıplarına yol açacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini kaydeden Gülnar, “Kıdem tazminatı,  işçi sınıfının ve Türk İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Türk-İş Genel Kurulu’nun kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı genel grev olacaktır” diye konuştu.