İzmir’de “İç Güvenlik Paketi” Protesto Edildi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, bazı maddeleri Meclisten geçerek yasalaşan İç Güvenlik paketini protesto etti.

ic_guvenlik_2
İzmir Şubemizin yöneticileri ile ambar işyerlerinden üyelerimiz ve kargo işyerlerinden temsilcilerimiz mitinge “İç Güvenlik Yasası Faşizmdir, Geçit Vermeyeceğiz” yazılı pankartla katıldı.

Temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlayıcı hükümler içeren “İç güvenlik paketi” yasa tasarısı İzmir’de, yapılan mitingle protesto edildi.

Yağmura rağmen Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu bileşenleri tasarının geri çekilmesini istedi.

Türk-İş, TMMOB, DİSK, KESK başta olmak üzere sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve taraftar derneklerinin oluşturduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, İç Güvenlik Paketi’ne karşı Gündoğdu Meydanı’nda biraraya geldi.

Polise sınırsız yetki
Platform adına basın açıklaması okuyan Sevilay Yalçınkaya, söz konusu tasarının kanunlaşması halinde halihazırda vatandaşa yeterli bir hukuki güvence sağlaması bakımından zaten yetersiz olan hakim ve savcıların tamamen devredışı bırakılacağını, yetkilerin vali, kaymakam ve polislere devredileceğini söyledi.

ic_guvenlikSıkıyönetim yasası kabul edilemez
“Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan vahim sonuçlar doğacaktır” diyen Yalçınkaya konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;
“Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, fiilen imkansız hale gelecektir. Polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, her yıl 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü ülkemizde, polise adeta yeni yasayla katliam yapma hakkı verilecektir. Bu yasayla ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta yönetimine muhalifleri sindirmek, tek adam diktasını tesis etmek için imkan tanınıyor. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak diyoruz ki toplumsal güvenliğin sağlanması, özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil; aksine daha da geliştirmekle mümkündür. Biz, iç güvenlik paketi değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır, kabul etmiyoruz.”