Atapol Nakliyat İşçileri Geri Alınsın!

Mersin Atapol Nakliyat’ta sendikamıza üye işçilerin işten çıkarılması yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Basın açıklamasını okuyan Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan, Atapol’da sendika düşmanlığına son verilmesini ve atılan işçilerin geri alınmasını istedi.

atapol_3

Liman işletmecisi MIP önünde, Mersin ambarları, UPS ve araç muayene istasyonlarından üyelerimizin katılımıyla yapılan basın açıklamasına, işçi ve memur konfederasyonlarına bağlı sendikaların şube başkanları ile kitle örgütü temsilcileri katılarak destek verdi.

MIP’de taşeron uygulaması
Uluslararası Mersin Limanı 2007 yılında özelleştirilerek 36 yıllığına Singapurlu PSA Grubu ile Akfen Ortak Girişimi tarafından oluşturulan Mersin International Port’a (MIP) 36 yıllığına devredilmişti.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP)  limanı devraldıktan sonra limanda yapılan işlerin bir bölümünü alt işverenlere yaptırmaya başladı. Alt işverene çalışan taşeron işçiler düşük ücret, kölece ve yasadışı çalışma koşullarına tabi tutuldu. Sendikamıza üye olan Atapol işçileri de yasadışı bir şekilde günde 12 saat çalışmaktadır.

atapol_2
Basın açıklamasına Petrol-İş Şube Başkanı Yunus Murat Marangoz, Kristal-İş Şube Başkanı Ahmet Ergev, Emekli-Sen Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, BES Şube Başkanı Yusuf Kaya, Genel-İş Şube Sekreteri Vakkas Kılıç, Mersin 68’liler Derneği Başkanı Hasan Kapıkıran, HDP İl Eşbaşkanları Salman Günbat ile Başak Aydoğdu ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi katılarak destek verdi.

 

İşçilerin anayasal hakları engellenemez
Basın açıklamasını yapan Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan, işverenlerin engelleyici tutumundan dolayı ülkemizde işçilerin anayasada yazılı olan mevcut haklarını kullanamadıklarını belirterek şöyle dedi; “Yoğun sömürü altında, ağır iş kolunda çalışan liman işçilerinden, taşeron şirketler kölelik koşullarında çalışmalarını, haklarını talep etmemelerini, anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullanmamalarını, kullananları ise işten atmakla tehdit etmektedir. Anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan Atapol İşçileri tek tek çağırılarak sendikamızdan istifaya zorlanmakta, istifa etmeyenler ise işten atılmaktadır. Atapol işçilerinin vermiş oldukları işine ve ekmeğine sahip çıkma mücadelesi liman işçilerinin ve sendikamızın ortak mücadelesidir.”

Sendikadan istifa et baskısı
Uluslararası Mersin Limanı’nın nakliye işlerini yapan taşeron firma Atapol Nakliyat’ta işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir ücret için sendikalaştıklarını belirten Gürkan, “İşçilerin sendikamıza üye olmaya başlamasından sonra üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanarak, istifa etmeyen üyelerimiz işten atılmıştır. Şu ana kadar toplam 12 üyemiz sendikamıza üye olduklarından dolayı işten atılmıştır” dedi.

atapol_1

Atapol işvereni yasadışı tutumundan vazgeçmelidir
Taşeron firmaların son dönemde, 2009 öncesi gibi sendikal örgütlülükten yoksun, işçilerin yasadışı bir şekilde günde 12-14 saat çalıştıkları bir düzen özlemiyle hareket ettiklerini belirten Gürkan işverene seslenerek şöyle dedi; “Buradan üyelerimizin ve liman işçilerinin anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışan MIP ve Atapol işverenlerine sesleniyoruz. İş barışının bozulmasının sorumlusu biz değiliz, biz olmayacağız. Bu yasadışı tutumunuzdan vazgeçin. Sendika olarak kararlıyız. Başta örgütlü olduğumuz işyerleri olmak üzere limandaki olumsuzluklara karşı mücadele etmekte, kadar yasal ve meşru tüm haklarımızı kullanmakta kararlıyız.”

Liman işçileriyle dayanışmaya
Gürkan, emek örgütlerini ve sendikaları anayasal hakları için mücadele veren liman işçileriyle dayanışmaya çağırdı.