Tüvtürk-Tem Kocaeli Araç Muayene’de İşçi Kıyımı Derhal Durdurulmalıdır!

TÜVTÜRK’e bağlı TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonları’nda 36 üyemizin daha işten çıkarılmasıyla devam eden işçi kıyımı, yapılan basın açıklamaları ile protesto edildi. Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonu ile Gebze Araç Muayene İstasyonu önünde yapılan açıklamalarda atılan işçilerin derhal geri alınması ve sendika hakkına saygı gösterilmesi istendi. 

tuvturk_tem
TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonu önünde yapılan basın açıklamasına, Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün yanı sıra, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım ve işyeri temsilcilerimiz ile işten atılan üyelerimiz katıldı.

Tem Kocaeli Araç Muayene istasyonu önünde basın açıklamasını Genel Başkanımız Kenan Öztürk yaptı. Sendikamızın çoğunluk başvurusunun ardından işverenin sendika üyelerine yönelik açık ve hukuksuz bir saldırı başlattığını, 11 işçiden sonra 05 Nisan 2015 tarihinde 36 üyemizin daha işten çıkarıldığı bilgisini paylaşan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, işverenin bu insafsız davranışının işçilerin Anayasal hakkına bir saldırı olduğunu söyledi.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

gebze_11
TEM Gebze İstasyonu önünde yapılan açıklamaya Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik ile işyeri temsilcilerimiz ve işten çıkarılan üyelerimiz katıldı.

TÜVTÜRK KOCAELİ İSTASYONLARINDA İŞÇİ KIYIMI DEVAM EDİYOR!

Çalışma Bakanlığı tarafından sendikamızın işyerinde çoğunluğu olduğuna ilişkin 26 Aralık 2014 tarihli yazının işyerine gelmesinden sonra işveren sendika üyelerine yönelik açık ve hukuksuz bir saldırı başlatmıştır. Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan 11 işçiden sonra 05 Nisan 2015 tarihinde de 36 üyemiz daha çıkarıldı. İşveren, fazla mesai yaptırarak akşam iş bitimine kadar çalıştırdığı sendika üyelerini, işyerine çağırdığı polis nezaretinde kapının önüne koydu. İşverenin bu insafsız davranışı işçilerin Anayasal hakkına bir saldırıdır. Yıllarca alın teri döken, emek veren işçileri açlıkla terbiye ederek sendikadan kurtulmak istiyor.

Bu açıkça sendika düşmanlığıdır. İşçilerin yasal haklarına tahammülsüzlüktür. Kanunların suç saydığı fiili işleyen işveren kimlerden destek görmektedir? Buradan TÜVTÜRK genel merkezini, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıklarını derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

Gözünü kar hırsı bürümüş, bunun için 47 işçiyi işten çıkaran işveren kamu hizmeti yaptığını unutmamalıdır. Halkın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu işi, Ulaştırma Bakanlığının kar hırsından gözü kararmış bu işverenin insafına bırakmaması gerekir. Sendikaya üye olduğu için işçi çıkararak hizmetin aksamasına neden olan işveren, Kocaeli ilinde araç muayene hizmetini haftalardır aksatmaktadır. Günlerdir bakanlığa ve TÜVTÜRK genel merkezine aracını muayeneye getiren vatandaşlar tarafından şikayetler iletilmektedir Ulaştırma Bakanlığı kamu hizmetini aksatan işverenin arkasında durmak yerine namusuyla çalışıp evine ekmek götürmek isteyen işçilere neden sahip çıkmamaktadır?

İşveren işten çıkardığı sendika üyesi işçilerin yerine başka illerden getirdiği işçileri çalıştırmak istemektedir. Daha çok para kazanma uğuruna işçileri karşı karşıya getirmeye, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışmaktadır. Çıkarılan işçilerin yerine getirilen işçi kardeşlerimize sesleniyoruz;  sınıf kardeşlerinize sahip çıkın, işverenin oyununun bir parçası olmayın.

İşvereni uyarıyoruz; itiraz davalarınız, işten çıkarmalarınız, baskı-tehdit ve şantajlarınız size bir yarar sağlamaz. İşçilerin anayasal haklarına saygı gösterin. En kısa sürede sendikamızla toplu sözleşme görüşmelerine başlayın.

Buradan TÜVTÜRK merkezini de uyarıyoruz. Alt işverenlerinizi sendikal haklara saygı göstermesi, sendika üyelerine baskı yapmaktan vazgeçmesi ve işten çıkarmaması için uyarın. İşten çıkarmaları ve bu kadar sendika düşmanı uygulamayı alt işverenlerinizin tek başına uygulayabilmesi mümkün değildir. TÜVTÜRK genel merkezinin izni ve onayı olmadan alt işverenler bunları yapamaz. Bütün TÜVTÜRK istasyonlarını etkileyecek, iş barışını bozacak bu tarz düşmanca davranışlardan bir an önce vazgeçin.

Sendikaya üye olmak anayasal ve evrensel bir haktır, işveren bu hakka saygı göstermek zorundadır.  İşten çıkarılan işçiler derhal geri alınmalıdır. Sendika olarak bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamalar, baskılar sona erene, TÜVTÜRK-TEM KOCAELİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI’nda toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar her tür mücadele yöntemini, demokratik haklarımızı kullanmaya kararlıyız. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için yasal ve meşru her yolu kullanacağız.

Sendikamızın talebi; işten çıkarılan sendika üyesi işçilere yeniden işbaşı yaptırılması, sendikal örgütlenme hakkına saygı duyulmasıdır. Haklı mücadelemizde bütün sendikaları, emek örgütlerini, meslek odalarını ve emekten yana olan kurum ve kişileri destek ve dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.