Avrupa Federasyonumuz ETF’den Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı ile TÜVTÜRK İşverenine ‘İşçilerin Sendikalaşma Hakkına Saygı Gösterin’ Çağrısı

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK Genel Merkezi’ne bir mektup göndererek TÜVTÜRK’e bağlı Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonu’nda üyelerimize yönelik işten atma uygulamasını protesto etti.

ETF Genel Sekreteri Eduardo Chagas imzasıyla, ilgili bakanlıklara ve TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören’e hitaben  gönderilen mektupta, sendikal haklara saygı gösterilmesi, atılan işçilerin geri alınması ve sorunun çözümü için diyalog sürecinin başlatılması çağrısında bulunuldu.

ETF Genel Sekreteri Eduardo Chagas imzasıyla gönderilen mektup şöyle;

Sayın Kemal Ören,

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu ETF, TÜVTÜRK’e işçilerinin örgütlenme haklarına saygı göstermesi ve TÜMTİS ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bulunması için çağrıda bulunuyor:

41 Avrupa ülkesinde, 230 taşımacılık sendikasından 3.5 milyon taşıma işçisini temsil ediyoruz. Avrupa’nın tüm kurum kuruluşları nezdinde tanınan, sosyal çözüm ortağı olarak kabul gören, Avrupa’da demiryolu, karayolu, sivil havacılık, liman ve tersane işletmeciliği, deniz taşımacılığı, iç su yolları taşımacılığı ve balıkçılık sektörlerinden taşıma işçilerinin haklarını temsil eden Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF) adına size yazıyorum.

ETF Türkiye’deki üyesi TÜMTİS tarafından, TÜVTÜRK ve alt işverenlerine ait bazı araç muayene istasyonlarında işçilerin TÜMTİS’te örgütlenme girişimine işverenlerin aktif olarak engel olduğu ve işçilerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesiyle temsil edilme haklarına müdahale edildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Şu ana kadar 51 işçinin sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldığını, çalışmaya devam eden sendika üyelerine ise sendikadan istifa etmeleri için yöneticileriniz tarfından baskı uygulandığını öğrendik.

TÜVTÜRK’ten TÜMTİS’in yürüttüğü örgütlenme çalışmasına uygulanan engellemelere derhal son vermesini talep ediyoruz. TÜVTÜRK’ün bu uygulama ve baskıları, ülkenizin de kabul ettiği 87 ve 98 no’lu işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarını güvence altına alan ILO sözleşmelerine aykırıdır. 2014 Aralık ayında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından TÜVTÜRK-TEM Kocaeli ve Osmaniye istasyonlarında çoğunluk tespiti yapıldığını ve TÜMTİS’in çalışan işçileri temsil yetkisi aldığını size hatırlatmak isteriz.

Federasyonumuz ETF, ILO sözleşmelerini, TÜMTİS’in Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sendika olduğunu dikkate alacağınızı ve daha önce de TÜVTÜRK’e bağlı Adana-İçel-Hatay ve Ordu-Giresun işyerlerinde imzalanmış toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin olumlu örneklerini takip edeceğinizi, şirketinizin en kısa zamanda TÜMTİS ile sağlıklı bir diyaloga gireceğini ümit etmektedir.

Şirketinizdeki bu durumun düzeltildiğine, çıkarılan işçilerin yeniden işe alındığına ve sendikal nedenle yapılan baskıların son bulduğuna ilişkin haberlerinizi bekliyoruz. Baskıların son bulmaması ve sendika üyesi işçilerin işe başlatılmaması durumunda ETF, TÜMTİS sendikası ve TÜVTÜRK’teki üyelerini desteklemek için yasal ve meşru tüm haklarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

Saygılarımla,

 Eduardo Chagas / ETF Genel Sekreteri

 etf_11