Gaziantep’te Kıdem Tazminatı Fonu’na ‘Hayır’ Eylemi

Gaziantep’te sendikalar tarafından yapılan ortak basın açıklamasında kıdem tazminatını Fon’a devretme planı ile kiralık işçilik ve güvencesiz çalışmayı getiren yasal düzenlemelere ‘hayır’ denildi.

kidem_1

Gaziantep Balıklı Parkı’nda bir araya gelen TÜRK İŞ, KESK ve DİSK’e bağlı sendikalar ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gaziantep şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimizin de katıldığı basın açıklamasında, onyılların kazanımı olan kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması istendi.

‘Kıdem Tazminatını Fon’a Devretmek Bu Hakkı Yok Etmek Demektir’  

Ortak açıklamayı yapan Tez Koop İş Gaziantep Şube Başkanı Bilal Öztokmak, son dönemlerde hükümetin, kıdem tazminatını fona devretme ve özel istihdam bürolarını hayata geçirmeye yönelik yasal düzenlemeler yapma hazırlığında olduğunu belirterek, “Her iki konu da topluma ‘reform’ adı altında sunulmakta; Kıdem tazminatı artık devlet güvencesinde, kıdem tazminatı almayacak kimse kalmayacak, istihdamın artırılması ve kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlıyoruz. Yeni iş olanakları için güvenceli esneklik getireceğiz denilmektedir. Gerçekte ise kıdem tazminatının fona devri kıdem tazminatının hakkının yok edilmesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

kidem_2

Kıdem tazminatının işten atılan, kendi işinden ayrılan, askere giden, evlenen, 15 yıl çalışan ve 3600 gün prim ödeyen işçilerin kazandığı bir hak olduğunu ancak fona devri ile tüm bu hakların ortadan kaldırılacağını belirten Öztokmak, özel istihdam bürolarının ise kölelik anlamına geldiğini ifade etti.

Öztokmak, emekçilerin haklarına yönelik bu düzenlemeleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.