Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantımız Yapıldı

Sendikamızın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 01 Şubat 2016 tarihinde sendika genel merkezinde toplanarak ülkemizin içinde bulunduğu durum ve sendikamızın gündemine ilişkin konuları değerlendirdi.

tumtis_baskanlar başkanlar

 

Toplantıya, Sendikamızın Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, şubelerimizin başkan ve yöneticileri ile sendikamızın uzmanları katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun gündemi ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri şöyleydi;

1-Ortadoğu’da sürdürülen vekâlet savaşı tüm şiddetiyle ve olumsuz sonuçlarıyla birlikte devam ederken, ülkemizin Güneydoğusunda yeniden başlayan çatışmalı süreç ve savaş ortamı, demokrasi, insan hakları ve yaşamın kutsallığına dair endişe ve kaygılarımızı arttırmaktadır. Hemen her gün gelen ölüm haberleri topluluğumuzda derin üzüntüye yol açmaktadır. İşçi sınıfının hak ve kazanımlarını gölgeleyen bu çatışmalı sürecin sona erdirilmesi, barışın ve kardeşliğin tesisi için emek örgütlerinin ortak çabasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Çalışma yaşamında işverenler yararına getirilen yeni düzenlemeler emekçilerin hak ve kazanımlarını tehdit etmektedir. Kıdem Tazminatı Fon’u ve Özel İstihdam Bürolarının yetkilerini arttırmaya yönelik düzenlemeler tüm işçi sınıfını güvencesizleştirmeyi hedeflemekte, sermayeye sınırsız sömürü olanaklarını açmaktadır. İşçi sınıfının bedeller ödeyerek kazandığı, 1936 yılından bu yana uygulana gelen ve her kuşaktan işçilerin mücadelesi ile geliştirilen Kıdem Tazminatı hakkının ‘fon’ uygulaması ile yarıya düşürüldükten sonra ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Çeşitli nedenlerle işten ayrılan işçinin almaya hak kazandığı bir ücret olan kıdem tazminatı, ağır koşullara bağlanarak ve 15 yıl çalışma zorunluluğu getirilerek imkânsız kılınmaktadır. İstihdam Büroları marifetiyle “Dayıbaşı” sistemi canlandırılmakta, modern amele pazarları yaratılarak güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmaktadır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, işçi ve emekçilerin haklarını geriye götüren bu türden düzenlemelere karşı tüm işçileri, konfederasyon ayrımı yapmadan mücadeleyi büyütmeye davet ederken, tüm emek örgütleri, sendika ve konfederasyonların katılacağı yaygın ve etkili mücadeleyi örgütlemeyi önemle belirtir.

3- Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, sürmekte olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili olarak; Karadeniz Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş., Adana-İçel-Hatay Araç Muayene İstasyonları İşletim A.Ş ve DHL Lojistik işyerlerinde toplusözleşme görüşmelerinin devam ettiğini; TİS sürecinin kazanılmış haklardan taviz verilmeden sürdüreceğini ve başarıyla sonuçlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtir.

4- Aras Kargo işyerinde örgütlenme çalışması tamamlanarak çoğunluk tespiti başvurusu yapılmış, ilgili bakanlığın 27 Kasım 2015 tarihli tebligatı ile de çoğunluk tespiti resmen onaylanmıştır. Ancak işçilerin anayasal haklarına saygı göstermek yerine anti demokratik yasalara sığınan Aras Kargo işvereni, çoğunluk tespitine itiraz etmiştir. Bunun üzerine konu iş mahkemesine intikal etmiştir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, işçilerin en temel hakkı olan sendika hakkını elde etmesi için, Aras Kargo’da başlayan hukuk sürecinin işçiler lehine sonuçlanması, işçilerin sendikal haklarına kavuşması ve sürecin TİS kazanımlarıyla taçlandırılması için hiçbir çaba ve mücadeleden kaçınmayacağını ilan eder;  Aras Kargo A.Ş.’yi işçilerin anayasal hakkına saygı göstermeye davet eder.